Spis treści

  Optymalizacja konta Google Ads ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że reklamy docierają do właściwych odbiorców i generują maksymalny zwrot z inwestycji (ROI). Optymalizując konto, możesz poprawić trafność swoich reklam, zwiększyć współczynnik klikalności i ostatecznie zwiększyć liczbę konwersji. Ponadto, optymalizacja konta może również pomóc w zmniejszeniu wydatków na reklamę poprzez identyfikację i eliminację nieefektywnych reklam, ich grup, lub słów kluczowych. Przy rosnącej konkurencji w Google Ads, posiadanie zoptymalizowanego konta może dać Ci przewagę nad konkurencją, ułatwiając Ci dotarcie do grupy docelowej i osiągnięcie celów reklamowych.

  Dlaczego optymalizacja konta Google Ads jest ważna?

  Optymalizacja konta Google Ads ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że reklamy docierają do właściwych odbiorców i generują maksymalny zwrot z inwestycji (ROI). Optymalizując konto, możesz poprawić trafność swoich reklam, zwiększyć współczynnik klikalności i ostatecznie zwiększyć liczbę konwersji. Ponadto, optymalizacja konta może również pomóc w zmniejszeniu wydatków na reklamę poprzez identyfikację i eliminację nieefektywnych reklam, ich grup, lub słów kluczowych. Przy rosnącej konkurencji w Google Ads, posiadanie zoptymalizowanego konta może dać Ci przewagę nad konkurencją, ułatwiając Ci dotarcie do grupy docelowej i osiągnięcie celów reklamowych.

  W tym artykule omówimy kluczowe narzędzia, które mogą pomóc Ci w optymalizacji Twojego konta Google Ads. Przed nami omówienie takich aspektów jak wynik optymalizacji konta i kampanii oraz jak go poprawić przy wykorzystaniu:

  • rekomendacji Google Ads, 
  • automatycznego stosowania rekomendacji (AAR).

  Wynik optymalizacji konta i kampanii

  Wynik optymalizacji konta to metryka mierząca ogólną “kondycję” konta Google Ads. Wynik mieści się w zakresie od 0% do 100%, przy czym wyższy wynik oznacza lepszy stopień optymalizacji konta.

  Obliczając procent optymalizacji konta, algorytm Google Ads bierze pod uwagę takie czynniki, jak trafność reklamy, strona docelowa, współczynnik klikalności i tym podobne.

  Wynik optymalizacji konta może pomóc Ci zidentyfikować obszary do poprawy w Twoich kampaniach reklamowych. 

  Na przykład, jeśli procent optymalizacji konta jest niski to może oznaczać, że konieczne będzie poprawienie trafności reklam lub optymalizacja stron docelowych, aby poprawić doświadczenia użytkowników. 

  Podobnie do wyniku optymalizacji całego konta, wyniki optymalizacji kampanii w Google Ads są oceną kondycji Twoich poszczególnych kampanii. Ocena ta wyliczana jest w oparciu o różne wskaźniki wydajności, takie jak współczynnik klikalności, współczynnik konwersji i adekwatność reklamy. W tym wypadku wynik również ukazywany jest w procentach i waha się od 0 do 100, przy czym 100 oznacza, że Twoja kampania jest jest w pełni zoptymalizowana i (z teoretycznego punktu widzenia) osiąga dobre wyniki.

  Poprawa wyniku optymalizacji kampanii obejmuje szereg najlepszych praktyk, takich jak:

  1. Dobór słów kluczowych: Optymalizuj swoją listę słów kluczowych, usuwając nieistotne słowa kluczowe i dodając nowe, które są bardziej odpowiednie dla celów kampanii. Możesz także zmieniać dopasowanie słów kluczowych w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców, bądź dokładniejszego go zdefiniowania. Google Ads najczęściej sugerować nam będzie wykorzystanie dopasowania przybliżonego – dzięki niemu najłatwiej zwiększyć liczbę wyszukiwań dla naszych reklam, jednak musimy pamiętać, by kontrolować ich trafność ich względem. To prowadzi nas do kolejnego punktu na liście dobrych praktyk.
  2. Trafność reklam: Upewnij się, że Twoje reklamy są wysoce odpowiednie dla słów kluczowych, do których są przypisane. Użyj grup reklam, aby zorganizować swoje reklamy według tematu i napisać teksty reklam, które są spójne z wykorzystywanymi słowami kluczowymi w danej grupie.
  3. Strony docelowe (landing pages): Strony docelowe mogą mieć znaczący wpływ na wynik optymalizacji Twojej kampanii Google Ads, ponieważ są krytycznym elementem doświadczenia użytkownika. Dobrze zaprojektowana strona docelowa, która jest odpowiednio dopasowana do reklamy i (w przypadku kampanii search) jej słów kluczowych, zapewnia bezproblemowe doświadczenie dla użytkownika, może poprawić wynik optymalizacji, prowadząc do wyższych rankingów reklam i niższych kosztów za kliknięcie. Z drugiej strony, źle zaprojektowana strona docelowa, która nie jest zoptymalizowana dla użytkownika, może negatywnie wpłynąć na wynik optymalizacji i doprowadzić do niższych pozycji w rankingu reklam i tym samym wyższych kosztów za kliknięcie i/lub konwersję. Upewnij się więc, że strona ładuje się szybko i że jej treść pasuje do reklamy.
  4. Kierowanie na listy klientów: Dzięki wgraniu list klientów możesz kierować reklamy do osób, które wcześniej weszły w interakcję z Twoją firmą poprzez usługi należące do Google. Korzystając z tej funkcji, możesz również kierować reklamy do segmentów odbiorców podobnych do wgranych przez Ciebie list klientów, aby dotrzeć do nowych potencjalnie wartościowych klientów. Wykorzystaj informacje kontaktowe udostępnione przez obecnych klientów, aby wyświetlać spersonalizowane i skuteczne reklamy, które przemawiają bezpośrednio do nich.
  5. Dobór strategii licytacji: Wybór najlepszej strategii bidowania zależy od celów kampanii i budżetu. Jeśli chcesz skupić się na maksymalizacji konwersji lub przychodów, wtedy strategia maksymalizacji konwersji, bądź ich wartości może być dla Ciebie najlepsza. Jeśli chcesz skupić się na uzyskaniu jak największej liczby kliknięć, to strategia maksymalizacji kliknięć może być bardziej odpowiednia. Jeśli masz ograniczony budżet i chcesz kontrolować swoje koszty, to ręczna strategia CPC może być najlepsza. Warto tutaj dokładnie przeanalizować swój wybór, jako że dobór strategii wpłynie także na rekomendacje dotyczące kampanii, które będziesz otrzymywać w celu jej optymalizacji na późniejszym etapie. Jeśli jednak w trakcie prowadzenia kampanii zrozumiesz, że wybrana strategia nie przynosi pożądanych wyników – zawsze możesz zmienić ją na poziomie ustawień kampanii. 

  Ważne jest, aby pamiętać, że wynik optymalizacji konta, bądź kampanii nie jest miarą absolutnej wydajności Twojego konta, a raczej wskazaniem, jak dobrze Twoje konto jest skonfigurowane do działania. Powinniśmy używać wyniku optymalizacji jako przewodnika do identyfikacji obszarów wymagających poprawy na koncie, czy w kampanii, zawsze mając na uwadze swoje konkretne cele i metryki podczas podejmowania decyzji o optymalizacji.

  Do manipulowania wynikiem optymalizacji konta możemy wykorzystać rekomendacje Google Ads w sposób manualny, bądź skorzystać z automatycznego stosowania rekomendacji (Auto-apply recommendations, AAR).

  Rekomendacje Google Ads

  Rekomendacje Google Ads to zautomatyzowane sugestie, które mogą pomóc Ci w ulepszeniu kampanii reklamowych przy minimalnym wkładzie Twojego wysiłku. Zalecenia te są oparte na algorytmach uczenia maszynowego, które analizują wydajność konta i sugerują zmiany, które mogą poprawić jego wyniki. 

  Na przykład, Rekomendacje Google Ads mogą sugerować dostosowanie bidowania dla określonych słów kluczowych lub zmianę tekstów reklamy, aby lepiej dopasować ją do grupy docelowej.

  Jedną z kluczowych korzyści płynących z rekomendacji Google Ads jest to, że mogą one oszczędzić firmom czasu i wysiłku. Dzięki automatyzacji procesu optymalizacji firmy mogą poświęcić mniej czasu na zarządzanie kampaniami reklamowymi, a więcej na inne aspekty swojej działalności. Dodatkowo, Rekomendacje Google Ads mogą pomóc firmom wykorzystać nowe funkcje i trendy w reklamie online, pozwalając im wyprzedzić konkurencję. Wykorzystanie Rekomendacji wpływa także na aspekt, który omówimy poniżej, czyli wynik optymalizacji konta i kampanii. Wdrożenie, bądź zignorowanie danych zaleceń pozwala nam manipulować wynikiem optymalizacji, określanym przez Google, jako że rekomendacje te pokrywają się ściśle z wyżej wymienionymi praktykami, których stosowanie wpływa na wynik optymalizacji konta. Przykładowymi rekomendacjami, jakie możemy znaleźć w panelu Google Ads są:

  • Dodanie nowych słów kluczowych: Google Ads może zalecić dodanie nowych słów kluczowych, potencjalnie istotnych dla Twoich kampanii.
  • Dodanie rozszerzeń: System może zalecić dodanie do reklam rozszerzeń reklam, takich jak podstrony, objaśnienia czy obrazy, aby dostarczyć dodatkowych informacji potencjalnym klientom.
  • Wstrzymanie nieefektywnych reklam i/lub słów kluczowych:  zasugerowane może Ci zostać wstrzymanie reklam, bądź usunięcie słów kluczowych które nie osiągają dobrych wyników, aby zapobiec przepalaniu budżetu

  Automatyczne stosowanie rekomendacji (AAR)

  Automatyczne stosowanie rekomendacji w Google Ads to sugestie algorytmów uczenia maszynowego Google, które pomagają poprawić wydajność kampanii reklamowych. Zalecenia te mogą obejmować zarówno dodanie nowych słów kluczowych do kampanii, jak i dostosowanie ofert lub kopii reklam. Włączenie opcji automatycznego stosowania rekomendacji oznacza, że zalecane zmiany będą wprowadzane na bieżąco. Mimo to, zachowujesz pełną kontrolę nad swoim kontem i możesz monitorować, które rekomendacje z kolejki będą wyświetlane danego dnia na stronie głównej rekomendacji. 

  Aby użyć automatycznie stosowanych rekomendacji do poprawy wyniku optymalizacji swojego konta Google Ads, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na swoje konto Google Ads i kliknij “Rekomendacje” w lewym menu nawigacyjnym.
  2. Przejrzyj zalecenia automatycznego zastosowania dostępne dla Twojego konta.
  3. Określ, które zalecenia są istotne dla Twoich celów biznesowych i celów kampanii.
  4. Wybierz, czy chcesz pozwolić Google na ich automatyczne zastosowanie.
  5. Monitoruj wydajność swoich kampanii po wdrożeniu zaleceń i w razie potrzeby dostosuj swoją strategię.

  Korzystając z automatycznie stosowanych rekomendacji, możesz zaoszczędzić czas i wysiłek w zarządzaniu kampaniami Google Ads, jednocześnie poprawiając wynik optymalizacji konta i ogólną wydajność kampanii. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rekomendacje będą odpowiadać celom biznesowym lub mogą nie być odpowiednie dla konkretnej kampanii. Dlatego ważne jest, aby dokładnie ocenić każde zalecenie i jego potencjalny wpływ na kampanie przed ich zastosowaniem.

  Lepiej wdrażać rekomendacje manualnie, czy automatycznie?

  Przy podejmowaniu decyzji o tym, czy rekomendacje lepiej wdrażać ręcznie, czy pozwolić na ich jak największą automatyzację, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak zasięg Twoich kampanii reklamowych, Twój budżet i cele. 

  Na przykład, mniejsze firmy z ograniczonym budżetem mogą stwierdzić, że ręczne wdrażanie rekomendacji na koncie Google Ads jest najbardziej opłacalnym sposobem optymalizacji ich kampanii, podczas gdy większe firmy mogą preferować korzystanie z AAR w celu zautomatyzowania bardziej złożonych zadań optymalizacji, lub korzystanie ze wsparcia agencji Google Ads.

  Porozmawiajmy!

  Martyna Malepszy
  Martyna Malepszy

  Z Up&more związana od kwietnia 2021 roku. Na codzień zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem i optymalizacją kampanii zachęcających do instalacji aplikacji mobilnych, ale nie tylko.