AmeriGas to czołowa firma z branży LPG w Polsce. Dystrybuuje gaz w butlach dla klientów indywidualnych i przemysłowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod targetowania kampanii online połączonych z elementami machine learning uzyskaliśmy:

Leadów z płatnych wyników
wyszukiwania w 2018 roku

4 191

Wzrostu liczby leadów
rok do roku

147,3%

Obniżenie kosztu konwersji
rok do roku

34,9%

Wyzwanie / sytuacja wyjściowa

Konkurencja na rynku obejmuje kilka dużych firm oferujących zbiorniki do dzierżawy, ale także te oferujące dostawy gazu do zbiorników własnych. Chcieliśmy natomiast być w kręgu zainteresowania wszystkich osób, które budują lub modernizują swoją instalację CO – i tutaj dotarcie do osób korzystających z innych źródeł energii jak pellet, węgiel, olej opałowy czy ekogroszek było bardzo istotne. Podsumowując, naszym zdaniem było optymalne dotarcie do grupy docelowej na etapie poszukiwań rozwiązań do ogrzewania domu oraz pozyskanie jak największej ilości konwersji, które przełożą się później na sprzedaż.

gaz

Przebieg kampanii

Do realizacji zadania wykorzystaliśmy kilka rozwiązań w zakresie reklamy w wyszukiwarkach. Rozpoczęliśmy od wykorzystania responsive search ads (BETA), które pozwoliły nam uzyskać finalnie ponad 44 000 różnych wariantów reklam z jednej jednostki. Jeśli mielibyśmy stworzyć je ręcznie zajęłoby nam to co najmniej 794 godzin (!).

Następnie skorzystaliśmy z bidowania cost-per-action (CPA), aby maksymalnie skoncentrować się na pozyskiwaniu konwersji przy użyciu strategii smart biddingowej. Dla różnych grup reklam w Google Ads zostały dobrane różne strategie portfolio CPA, co pozwoliło na jeszcze głębsze monitorowanie jakości: leady na niższym etapie lejka zakupowego miały wyższe CPA (bardziej jakościowy kontakt, większa szansa na zamknięcie), leady na początkowym etapie natomiast niższy CPA (etap poszukiwania ofert, porównywania dostawców). Zauważyliśmy, że wykonanie 1/3 konwersji nastąpiło po co najmniej dwóch kliknięciach, a także że w 85% konwersji brało udział urządzenie mobilne. Zdecydowaliśmy się wykorzystać te dane i zmienić model atrybucji z last-click na time-decay, co pozwoliło w trafniejszy sposób przypisać konwersję do kampanii niezwiązanych z brandem.

Reklama PPC to nie tylko wyniki wyszukiwania. Zaczerpnęliśmy z niej ogromną ilość danych do działań SEO oraz Display. Zamiast używać „zdefiniowanych grup” odbiorców w kampaniach display stworzyliśmy własne na bazie najskuteczniejszych słów kluczowych z kampanii search (Custom Intent). Dodając do tego model bidowania CPA i rozliczenia za konwersję uzyskaliśmy nowy, wysokojakościowy kanał pozyskiwania leadów.

Ostatecznie wszystkie dane z kampanii online zostały zintegrowane z systemem CRM. Dzięki temu, każdy lead trafiał od razu do bezpośredniego handlowca, wysyłał powiadomienie oraz przypisywał źródło. Dzięki temu możliwa stała się szybka analiza nie tylko efektywności źródeł, kampanii, ale również jakości leadów.

Wykorzystane produkty i rozwiązania:

  • Reklama w wynikach wyszukiwania
  • Smart bidding
  • Analiza atrybucji

Efekty

Użyliśmy zaawansowanych metod dotarcia z wykorzystaniem reklamy w wyszukiwarkach aby odnaleźć osoby szukające rozwiązań w zakresie ogrzewania domu, przekierować ich na strony docelowe i pozyskać wysokiej jakości kontakty, które później przełożą się na podpisane umowy – integrując cały proces analizy leadów z systemem CRM Pipedrive. Dzięki search advertisting pozyskaliśmy 4 191 leadów kontaktowych w ciągu całego 2018, co oznaczało wzrost o 147% w porównaniu do z 2017

Opinia Klienta

Up&More is constantly striving to improve results in online campaigns by new technological solutions, smart bidding systems, work with creation and optimization of landing pages. What we appreciate most in our cooperation is the linking of online marketing with our real business goals, such as the number of contracts signed by the sales department. Thanks to the Up&More online activities, we have improved the number of obtained lead from search advertising by 147.27% year-to-year, while reducing the cost of acquisition by 34.90%.

Kamil Kosinski, Regional Marketing Manager at AmeriGas