Spis treści

  KPI kampanii to konkretne wskaźniki, które pozwalają na ocenę wyników kampanii marketingowej w sposób mierzalny i obiektywny. Są to konkretne dane, liczby lub wskaźniki, które pozwalają zrozumieć, jak dobrze kampania spełnia określone cele. KPI mogą być różne w zależności od rodzaju kampanii i celów, które chcemy osiągnąć. Mogą obejmować takie aspekty jak zwiększenie ruchu na stronie internetowej, zwiększenie liczby konwersji, zwiększenie świadomości marki czy wzrost sprzedaży.


  Wskaźniki KPI – dlaczego KPI są ważne?

  KPI kampanii są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają na monitorowanie skuteczności reklamy oraz działań marketingowych. Dzięki nim można ocenić, czy kampania spełnia zamierzone cele i czy jest opłacalna. KPI pozwalają na obiektywną ocenę wyników kampanii, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i dostosowywanie strategii marketingowej w trakcie trwania kampanii.

  Ponadto, KPI umożliwiają lepsze zarządzanie zasobami i budżetem kampanii. Pozwalają na kontrolowanie wydatków, monitorowanie efektywności działań i dostosowywanie alokacji zasobów w zależności od wyników osiąganych przez kampanię. Dzięki temu firma może zoptymalizować swoje działania marketingowe, osiągając lepsze wyniki przy mniejszych kosztach.

  Kluczowe wskaźniki efektywności

  Twój cel powinien być: konkretny, mierzalny, osiągalny, relewantny oraz określony w czasie. Zatem “zwiększenie sprzedaży” to słabo wyznaczony cel – osiągniesz go nawet wtedy, gdy zwiększysz sprzedaż o 1%, ale czy taki wynik będzie dla Ciebie zadowalający? Za to “zwiększenie sprzedaży o 10% w ciągu Q1 2023” brzmi już sensownie.

  Przykładowe, odpowiednio wyznaczone cele:

  • zwiększenie liczby polubień strony o 50 w ciągu tygodnia
  • pozyskanie 25 nowych kontaktów do newslettera w ciągu miesiąca
  • pozyskanie 100 nowych klientów w Q1 2023

  Kiedy jasno określisz cele, łatwo ocenisz swoje postępy marketingowe, a także skuteczność poszczególnych kanałów w osiąganiu tych celów. Wyznaczenie celów przybliży Cię również do oszacowania budżetu, jaki będzie Ci potrzebny do ich zrealizowania

  Twoje KPI mogą obejmować: wzrost ruchu na stronie internetowej, zwiększenie liczby konwersji, zwiększenie średniej wartości transakcji, zwiększenie liczby subskrybentów newslettera, czy zwiększenie udziału w rynku. Ważne jest, aby KPI były spójne z celami kampanii i możliwe do zmierzenia w sposób obiektywny.

  Wskaźniki danych, które mogą służyć jako KPI

  Współczynników, na które możesz zwracać uwagę jest wiele, natomiast ja wyróżnię kilka najważniejszych, które zwykle determinują skuteczność prowadzonych przez Ciebie działań. Przedstawię je w kolejności, w której użytkownik wchodzi w interakcję z Twoimi reklamami.

  Wyświetlenia – jak sama nazwa wskazuje, jest to współczynnik określający ile razy Twoja reklama wyświetliła się użytkownikom. Zadbaj o wyświetlenia, jeśli Twoim celem marketingowym jest budowanie świadomości Twojej marki.

  Kliknięcia – kliknięcie jest liczone, gdy potencjalni klienci klikną reklamę. Liczba kliknięć pozwala określić, jak atrakcyjna jest reklama dla oglądających ją użytkowników. Dobrze dopasowane reklamy mają większe szanse na uzyskanie kliknięć.

  Współczynnik klikalności (CTR – click through rate) – CTR to odsetek osób, które weszły na stronę za pomocą wyświetlonej im reklamy. Wartość dobrego CTR będzie różna w zależności od reklamowanego produktu lub usługi, a także od sieci, w której będą wyświetlane Twoje reklamy. Aby zwiększyć CTR, skoncentruj się na tworzeniu atrakcyjnego tekstu reklamy, który jest ściśle powiązany z Twoimi słowami kluczowymi. Wskazówka – często skupiamy się na podwyższaniu CTR’u, nie bacząc na jakość ruchu, który trafia na naszą stronę za pomocą reklam. Wysoki CTR świadczy o tym, że reklama jest zachęcająca i użytkownicy chętnie w nią klikają, jednak nie musi to być tożsame z tym, że na stronie znajdą to, czego faktycznie szukają. Zadbaj o to, by reklamy jasno komunikowały, na co użytkownik trafi po kliknięciu w nie. Pozwoli Ci to na pozyskanie użytkowników, którzy faktycznie są zainteresowani Twoimi produktami lub usługami.

  Konwersje – konwersja jest liczona, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z reklamą i wykona określone przez Ciebie działanie. Konwersje mogą obejmować różne zdarzenia – od zakupów i rejestracji po połączenia telefoniczne z Twoją firmą. Podczas konfigurowania śledzenia konwersji określasz, co jest liczone jako konwersja. Aby zobaczyć liczbę różnych uzyskanych konwersji, możesz posegmentować tabelę danych według działania powodującego konwersję. Istotnymi w tym przypadku wskaźnikami KPI są również współczynniki konwersji.

  Średni koszt kliknięcia (śr. CPC) – średni koszt jednego kliknięcia reklamy. Jest to koszt reklamy podzielony przez całkowitą liczbę kliknięć. To jeden z najważniejszych współczynników, na który powinieneś zwracać uwagę w procesie optymalizacji kampanii. Zależnie od obranej przez Ciebie strategii, możesz skupić się na maksymalnym obniżeniu kosztów kliknięć, a co za tym idzie, pozyskanie w tej samej kwocie większej liczby użytkowników, bądź też na pozyskaniu droższych kliknięć, które jednocześnie mają wyższą jakość i częściej doprowadzają do konwersji. Średni koszt kliknięcia może różnić się diametralnie, w zależności od branży, słów kluczowych, geolokalizacji, w której wyświetlasz reklamy, bądź nawet demografii. Dlatego ważne jest, by optymalizować koszt kliknięcia pod różnym kątem, np. grup reklam, w przypadku kampanii, typów produktów, stron docelowych. Jeśli chcesz poznać sposoby na optymalizację swoich kampanii marketingowych, możesz znaleźć je w naszym artykule pt. Kampanie w search – jak je optymalizować?

  KPI – dobre praktyki

  Określenie metryk i mierników: Po wybraniu KPI należy określić konkretne metryki i mierniki, które będą mierzyć osiągnięcie tych KPI. Na przykład, jeśli KPI kampanii to wzrost ruchu na stronie internetowej, metrykami mogą być liczba sesji, czas spędzony na stronie, współczynnik odrzutów itp. Ważne jest, aby metryki były spójne z KPI i możliwe do zmierzenia w sposób precyzyjny.

  Określenie progów sukcesu: Następnie warto określić progowe wartości dla KPI, czyli konkretne wartości, które będą oznaczać sukces kampanii. Mogą to być na przykład konkretne liczby, procenty lub wskaźniki. Progi sukcesu pozwalają na ocenę, czy kampania spełnia założone cele.

  Monitorowanie i analiza wyników: Po ustaleniu KPI, metryk i progów sukcesu, konieczne jest monitorowanie wyników kampanii w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można na bieżąco oceniać skuteczność kampanii i dostosowywać strategię, jeśli to konieczne. Analiza wyników pozwala również na wnioskowanie z działań podejmowanych w ramach kampanii i podejmowanie decyzji na podstawie faktów i danych.

  KPI w mediach społecznościowych

  KPI są również istotne w kontekście działań marketingowych prowadzonych w social mediach. Dzięki odpowiednim KPI można mierzyć efektywność kampanii w mediach społecznościowych i oceniać, czy osiągane wyniki są zgodne z założonymi celami. Oto kilka przykładowych KPI związanych z mediami społecznościowymi:

  Zasięg – Zasięg odnosi się do liczby osób, które zobaczyły treści publikowane przez markę na mediach społecznościowych. Może to obejmować liczbę wyświetleń, odsłon, reach organicznego (czyli bezpłatnego) lub reach płatnego (czyli płatnego za promocję postów) na różnych platformach społecznościowych. Zasięg jest ważnym wskaźnikiem oceny popularności marki i skuteczności jej działań w mediach społecznościowych.

  Zaangażowanie – Zaangażowanie odnosi się do interakcji użytkowników z treściami marki na mediach społecznościowych, takimi jak polubienia, udostępnienia, komentarze, kliknięcia itp. Wyższe zaangażowanie zwykle wskazuje na większe zainteresowanie treściami marki i większe zaangażowanie społeczności w interakcję z nią.

  Liczba obserwujących/fanów – Liczba obserwujących lub fanów na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy LinkedIn, może być również ważnym KPI. Wzrost liczby obserwujących może wskazywać na rosnący zasięg i popularność marki, a także większy potencjał docierania z treściami w przyszłości.

  KPI – podsumowanie

  Dostosowywanie strategii kampanii: Jeśli wyniki kampanii nie spełniają założonych KPI i progów sukcesu, konieczne może być dostosowanie strategii kampanii. Na podstawie monitoringu i analizy wyników można identyfikować słabe punkty kampanii i podejmować działania mające na celu ich poprawę. Może to obejmować zmiany w komunikacji marketingowej, optymalizację kanałów marketingowych, zmiany w ofercie czy korekty w budżecie

  By mieć dostęp do danych potrzebnych do skutecznej oceny działań, możesz skorzystać z GA4. W naszym artykule dzielimy się przydatnymi poradami: Google Analytics 4 – wskazówki, które ułatwią Ci codzienną pracę.

  Jeśli chcesz w profesjonalny sposób wyznaczyć KPI swoich kampanii marketingowych oraz wybrać odpowiednie kanały promocji, możesz skorzystać z usług Agencji Digitalowej. Agencja zajmuje się przede wszystkim planowaniem oraz realizacją działań marketingowych online, które mogą polegać na budowaniu marki, reklamie w wyszukiwarkach, public relations, tworzeniu komunikacji marketingowej, optymalizacji kampanii internetowych czy analityce danych. Dział marketingu agencji oceni podział budżetu, zarekomenduje rozwiązania w reklamie ppc oraz wprowadzi ewentualne zmiany na stronie www.

  Zapisz się na trening personalny z Google Ads i Facebook Ads!

  Pracując z trenerem dowiesz się więcej w krótszym czasie. Postaw na treningi indywidualne i wzmocnij swoje kompetencje w Google Ads.

  Porozmawiajmy!

  Krystian Karasiński
  Krystian Karasiński

  Strateg marketingowy oraz specjalista SEM, posiadający doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Od kilku lat związany z performance marketingiem. Jego ulubiony obszar zainteresowań to analiza danych.