Spis treści

  Przy tworzeniu kampanii niejeden reklamodawca zadaje sobie szereg pytań: pod co najlepiej ją optymalizować, gdzie ją emitować czy też, do jakich odbiorców warto ją kierować. Elementów, które mogą zadecydować o sukcesie lub porażce kampanii, jest naprawdę wiele. Jednak z pomocą w tym zakresie mogą nam przyjść testy porównawcze, nazywane testami A/B.

  testy a/b kampanii reklamowych na Facebooku

  Czym są testy A/B?

  Test A/B w skrócie polega na porównaniu dwóch wersji strategii reklamowej poprzez wybranie jednej zmiennej i sprawdzeniu na odbiorcach, który wariant radzi sobie lepiej lub daje bardziej satysfakcjonujące wyniki. Facebook każdą wersję reklamy wyświetla odpowiedniemu segmentowi odbiorców tak, aby żaden z użytkowników nie zobaczył obydwu z nich. Korzystanie z testów porównawczych może ułatwić nam ocenę, która strategia sprawdza się najlepiej w przypadku naszego biznesu.

  Testowanie ma kluczowe znaczenie dla technik optymalizacji na Facebooku. Możesz przetestować różne elementy swoich kampanii reklamowych jak: kreacja, umieszczenie, tekst reklamy itp. Eksperymentowanie z tymi elementami może pomóc Ci stworzyć kampanię idealnie dostosowaną do Twoich odbiorców. 

  Jak tworzymy testy A/B?

  Zanim przystąpisz do stworzenia testu A/B warto na początku określić jego cel, czyli daną metrykę, na której przede wszystkim chciałbyś się skupić. Jeśli chcesz, możesz określić nawet hipotezę dla swojego testu, aby później móc sprawdzić czy jego wyniki pokrywają się z Twoimi początkowymi założeniami. Daje nam to również możliwość podejmowania konkretnych działań podczas tworzenia kolejnych kampanii w przyszłości.

  Same testy A/B kampanii reklamowych na Facebooku możemy utworzyć na kilka sposobów:

  • Bezpośrednio w zakładce Eksperymenty – w narzędziu Eksperymenty możesz tworzyć i powielać kampanie reklamowe, aby porównać strategie i wybrać tę najlepszą. Narzędzie to będzie szczególnie przydatne, w momencie kiedy chcesz udoskonalić kampanię reklamową przed rozpoczęciem testu lub wykorzystać kilka istniejących kampanii reklamowych na jego potrzeby.
  • Podczas tworzenia nowej kampanii reklamowej – przeprowadzenie testu A/B możesz wybrać także podczas tworzenia kampanii reklamowej. Opcja ta może okazać się przydatna dla osób, które chcą w łatwy sposób przetestować zmienną podczas stawiania nowej kampanii.
  • Powielenie istniejącego elementu (kampanii, zestawu reklam lub też reklamy) – możesz także zaznaczyć interesujący Ciebie element i poprzez powielenie utworzyć test A/B w Menedżerze reklam. Ten sposób sprawdzi się to dla osób, które chcą szybko wprowadzić zmiany w obrębie istniejącej kampanii i porównać ich wyniki.

  Na samym początku tworzenia testu A/B musimy wybrać jeden z dostępnych parametrów, który chcemy przetestować:

  • Materiał reklamowy – pozwoli nam sprawdzić, które zdjęcie/grafika, tekst, nagłówek lub przyciski CTA są najefektywniejsze.
  • Grupa odbiorców – dzięki tej zmiennej możemy sprawdzić jakie typy odbiorców są najbardziej zainteresowane naszą reklamą.
  • Umiejscowienie – wskaże nam, w jakim miejscu nasze reklamy konwertują najlepiej: na komputerach, urządzeniach mobilnych, w automatycznych umiejscowieniach czy tych standardowych. 
  • Ustawienie niestandardowe – dzięki tej opcji możesz utworzyć test, powielając wybrany element (kampanię lub zestaw reklam) i edytując dowolną zmienną w nowej kampanii testowej.

  Po wybraniu parametru, nazywamy nasz test oraz określamy warunek wyłonienia zwycięzcy. Mamy tu do wyboru następujące opcje:

  • Koszt wyniku (w zależności od celu kampanii może być to koszt za kliknięcie, koszt za pozyskanie kontaktu itp.)
  • CPC (koszt kliknięcia linku)
  • Koszt dotarcia do 1000 kont
  • Koszt zakupu
  • Zdarzenia standardowe — np. konwersje standardowe lub niestandardowe 

  Rekomendowane jest wybrać taki parametr, który będzie najbardziej odpowiadał celowi naszej kampanii. Opcjonalnie możemy wybrać również do dziewięciu innych, dodatkowych wskaźników, które będą uwzględniane później w raporcie

  Następnym krokiem jest ustawienie w harmonogramie daty rozpoczęcia i zakończenia testu. Facebook zaleca testowanie przez co najmniej 4 dni. Krótsze testy mogą sprawić, że nasze wyniki będą zaburzone (istnieje ryzyko wygenerowania niewystarczającej ilości danych), natomiast zbyt długie (powyżej 14 dni) mogą prowadzić do niepotrzebnego przepalenia budżetu. Optymalny czas testu powinniśmy ustawić od 4 do 7 dni. 

  Dodatkowo możemy włączyć także opcję “Zakończ test wcześniej w przypadku wyłonienia zwycięzcy”. Oznacza to, że test może zakończyć się przed zaplanowaną datą, jeśli zostanie wyłoniony zwycięzca, a prawdopodobieństwo zwycięstwa jest większe niż 80%. Warto jednak wspomnieć, że reklamy będą nadal wyświetlane aż do zaplanowanej daty zakończenia lub do ich wyłączenia.

  Dobre praktyki podczas tworzenia testów A/B

  • Podczas tworzenia testów porównawczych staraj się testować tylko jedną zmienną w jednym teście, pozostawiając resztę elementów kampanii bez zmian. Mamy wtedy większą szansę uzyskać bardziej miarodajne wyniki. W innym wypadku, przy wprowadzeniu jednocześnie co najmniej dwóch zmian, nie będziemy w stanie jednoznacznie stwierdzić, który dokładnie element wpłynął na osiągnięty wynik. Oczywiście możesz przetestować więcej niż jedną zmienną, ale uprzednio upewnij się, że testujesz je pojedynczo.
  • Upewnij się, że grupa Twoich odbiorców jest wystarczająco duża, aby uniknąć niedostatecznego wyświetlania. Ze względu na fakt, że do celów testu A/B grupa odbiorców zostaje podzielona, zestawy reklam, które stanowią element testów, mogą być bardziej podatne na problem niewystarczającej liczby wyświetleń związanej ze zbyt małą liczebnością grupy. Chcąc tego uniknąć, w niektórych przypadkach konieczne może okazać się poszerzenie grupy odbiorców.
  • Ustaw odpowiedni budżet. Niedostateczne wyświetlanie może być również spowodowane zbyt niskim budżetem. Jeżeli tak zadzieje się w Twoim teście A/B, możesz spróbować go zwiększyć, aby dotrzeć do większej grupy osób.
  • Podczas testowania odbiorców, umiejscowienia czy wyświetlania koniecznie sprawdź, czy zestawy reklam są wystarczająco zróżnicowane. Jeżeli ich podobieństwo będzie zbyt duże, wyłonienie zwycięskiej reklamy może nie być wiarygodne.
  • Pamiętaj także, że po rozpoczęciu testu, kiedy jego status jest “W toku”, nie możesz dokonywać zmian w ustawieniach. Dlatego też dokładnie planuj swoje działania i upewnij się przed publikacją czy wszystko zostało odpowiednio ustawione. Możesz natomiast zmienić harmonogram testu albo go całkowicie anulować, jeśli nie chcesz już go prowadzić.
  • Jeśli wybierzesz utworzenie testu poprzez powielenie istniejącej kampanii, powielony zostanie także budżet reklamy. W przeciwnym razie Facebook skorzysta z Twoich aktualnych budżetów reklamowych, które możesz zmienić w Menedżerze reklam. W takim przypadku, jeśli testujesz dwa zestawy reklam, ważne jest, żeby oba miały ten sam budżet dzienny. Mamy wtedy szansę otrzymać najbardziej wiarygodne wyniki. Natomiast jeśli testujemy reklamy w obrębie jednego zestawu, wtedy zestawy w naszej kampanii mogą mieć różne budżety dzienne. 

  Odkryj siłę testów A/B na Facebooku!

  Chciałbyś wiedzieć, jakie reklamy najlepiej przemawiają do Twojej grupy docelowej? A może chcesz maksymalnie wykorzystać potencjał Facebooka i osiągnąć najlepsze wyniki dla swojej marki? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W schoolUP oferujemy indywidualne sesje treningowe, które prowadzą doświadczeni praktycy.

  Wyniki testów A/B

  Wszystkie testy A/B wykorzystują tę samą technologię do porównywania różnych materiałów reklamowych, grup odbiorców i umiejscowień oraz do wyłonienia zwycięzcy. Wszystkie wyniki testów po ich zakończeniu będą dostępne w narzędziu Eksperymenty. Wystarczy, że z menu z lewej strony wybierzemy zakładkę Wyniki. Właśnie w tym miejscu ukaże nam się dostępna lista wszystkich przeprowadzonych przez nas eksperymentów. 

  Wyniki naszych testów zostają wyświetlone w następujący sposób:

  • Komunikat “Wyłoniono zwycięską reklamę” informuje nas o strategii reklamy przynoszącej lepsze wyniki wraz z adnotacją, czy strategia ta wygrała z małą, czy dużą przewagą. Warto pamiętać, że zwycięska kampania jest wyłaniana przez porównanie kosztu uzyskania wyniku przez każdą kampanię (wynikiem będzie zdarzenie, które wybraliśmy podczas tworzenia testu)
  • Łączne wyniki zarejestrowane w poszczególnych strategiach reklamowych zawierają wyniki dotyczące kosztu uzyskania wyniku, wyświetlenia, wydatki oraz inne wskaźniki widoczne w kampaniach reklamowych wykorzystane w teście A/B.

  Wnioski z przeprowadzanych testów warto sobie skrupulatnie zapisywać. Tak zdobytą wiedzę możesz następnie zastosować w praktyce, powielając te najefektywniejsze kreacje reklamowe i udoskonalając je w oparciu o uzyskane dane. 

  Nie bój się tworzyć także nowych wariantów kampanii składających się z najlepszych grafik i grup odbiorców. Za każdym razem pamiętaj tylko o bieżącym sprawdzaniu wyników.

  Każdą kolejną kampanię reklamową traktuj jako okazję do wyciągania nowych wniosków. Nie mam na myśli tu niekończących się testów, ale weryfikację założeń w praktyce oraz ich regularną aktualizację. Warto mieć na uwadze także, że testy A/B są tylko jednym z wielu dostępnych narzędzi i powinniśmy je stosować  w połączeniu z innymi metodami analitycznymi. Pamiętaj, że sukces Twojego biznesu w marketingu wymaga regularnego ulepszania i dostosowywania się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku. 

  Podsumowanie

  Testy A/B mogą okazać się niezwykle pomocne zwłaszcza na początku Twojej drogi z kampaniami Facebook Ads. Dzięki nim możesz zyskać wiedzę na temat tego, co lepiej sprawdza się w Twoim biznesie oraz co w największym stopniu przyczynia się do wzrostu wyników. Po czasie będziesz miał na tyle opracowaną taktykę, że efektywne tworzenie reklam będzie przychodziło zdecydowanie łatwiej. Testy porównawcze są jednak na początku niewątpliwą oszczędnością finansową, ponieważ nie inwestujemy naszych pieniędzy w te elementy, które nie działają na naszych odbiorców. 

  Porozmawiajmy!

  Aleksandra Wrońska
  Aleksandra Wrońska

  Z marketingiem internetowym związana od dwóch lat, jednak mimo tej stosunkowo krótkiej obecności w branży na swoim koncie ma już prowadzenie kampanii reklamowych dla małych i dużych firm, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Digital marketing traktuje nie tylko jako pracę, ale również i pasje, dlatego każdego dnia stara się poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. Do Up&More dołączyła w styczniu 2023, gdzie zajmuje się obsługą projektów w Facebook Ads, Google Ads i Apple Search Ads.