Spis treści

  Reguły automatyczne Google Ads to wygodny sposób, by konkretne zmiany na koncie reklamowym Google Ads zadziały się bez Twojego udziału. Przydają się nie tylko przy automatyzacji regularnych czynności, które często wykonuje się na koncie, ale także do zmian okolicznościowych.

  Reguły w Google Ads

  Zmiana komunikacji czy budżetu kampanii przed czy po sezonie, albo w określonych godzinach i dniach tygodnia nie będzie wymagała naszej obecności – dni wolne od pracy czy weekendy także obsłużymy odpowiednią regułą. A przy sprawnym nadzorowaniu kont wielu klientów, jak ma to miejsce w agencjach digital jest to wręcz niezbędne.

  Reguły mogą służyć też do powiadamiania o spełnieniu pewnych kryteriów drogą mailową w regularnych odstępach czasu – mogą na przykład zaalarmować nas, kiedy pozyskana liczbailość konwersji w danym dniu lub tygodniu spadła poniżej określonego przez nas poziomu.

  Przy korzystaniu z reguł automatycznych bardzo przydaje się też funkcjonalność etykiet – nie wszystkie elementy konta Google Ads można łatwo przesortować po treści lub nazwie, zwłaszcza, jeśli nie zadbaliśmy o ich łatwą rozróżnialność wcześniej.

  Rzeczy, które można zmieniać regułami Google Ads

  Kiedy przejdziemy do sekcji dotyczącej wszystkich reguł automatycznych na naszym koncie reklamowym, w jednym miejscu możemy stworzyć regułę dla dowolnego elementu. Na liście znajdują się reguły dotyczące kampanii, grup reklam, słów kluczowych, reklam i innych zasobów konta – a od niedawna także reguły dotyczące grupy komponentów kampanii Performance Max.

  Zależnie od tego, co konkretnie chcemy zmienić regułą, zmieniają się dostępne opcje. Zmiana budżetu dziennego będzie dotyczyła tylko reguł obejmujących kampanie, jako że to na tym elemencie określamy wysokość wydatków reklamowych, które chcemy ponosić. Dla grup reklam i słów kluczowych możemy modyfikować stawki, w tym automatyczne podniesienie CPC do proponowanej stawki za określone miejsce w wynikach wyszukiwania – o ile oczywiście korzystamy z manualnego kosztu za klika, a nie inteligentnych strategii ustalania stawek.

  Wszystkie elementy, które mogą mieć nadane etykiety, dzięki regułom mogą uzyskać je automatycznie – co jest przydatne szczególnie, jeśli chcemy coś tylko oflagować po spełnieniu kryteriów, a decyzję, co dokładnie z tym zrobić, podjąć już osobiście.

  Cechą wspólną wszystkich dostępnych rodzajów reguł automatycznych jest możliwość wstrzymania lub włączenia elementu danego typu w ustalonym przez nas czasie z dokładnością co do godziny.

  Przy definiowaniu reguł warto przede wszystkim oprzeć się o indywidualną sytuację danego biznesu – ciężko o wskazanie konkretnych parametrów czy liczb bez uwzględnienia, jakie wyniki pozyskują działania reklamowe i co jest celem biznesowym.

  Praktyczne przykłady zastosowania reguł Google Ads

  Najbardziej oczywistym przykładem jest wspomniana już sezonowa komunikacja – dzięki regule zmiana reklam będzie mogła nastąpić nawet po północy w dniu zmiany. Ale analogicznie można zmieniać komunikaty na wybrane godziny czy dni tygodnia.

  Możemy też stworzyć regułę automatycznie wstrzymującą słowa kluczowe czy reklamy, które uzyskują efekty poniżej oczekiwanych, według ustalonych przez nas kryteriów.

  Niektóre z reguł nie mają już zastosowania jak kiedyś, bo im mocniej korzystamy z inteligentnych strategii ustalania stawek, tym mniej mamy możliwości modyfikacji stawek na konkretnych czynnikach. Co nie znaczy, że nie możemy wstrzymać gorzej działającej grupy odbiorców, albo zmodyfikować CPA o określony procent lub kwotę.

  Reguła przyda się także, jeśli z uwagi na metodę płatności nie mamy możliwości zabezpieczyć całego konta określonym limitem budżetowym – i automatycznie wstrzyma działania, kiedy kampanie przekroczą określone wydatki. Nawet przy zamówieniu budżetowym, jeśli na konkretne kampanie mamy ściśle określony budżet, to także pozwoli nam na pełniejszą kontrolę.

  Reguły można użyć też jako informacji o braku kliknięć w danym dniu lub innym bardzo odbiegającym od normy efekcie kampanii – dzięki wybraniu powiadomienia e-mail na skrzynki wpadnie wiadomość z nazwami kampanii, dla których spełniła się nasza reguła. Da nam to możliwość na przykład zwiększenia budżetu, który się już wyczerpał, albo znalezienia innej przyczyny, która wpłynęła na nagłe zatrzymanie kampanii.

  Dzięki zastosowaniu reguł automatycznych Google Ads, nawet w bardzo zajęty dzień uzyskamy zmianę lub informację o sytuacji bez konieczności wchodzenia do systemu reklamowego.

  Jak ustawić regułę w Google Ads

  Reguły Google Ads można skonfigurować na dwa sposoby. Możemy wejść do wspomnianej wcześniej sekcji Reguł w Narzędziach i ustawieniach konta Google Ads, i sprawdzić wszystkie dostępne możliwości – warto się z nimi zapoznać. To tu także sprawdzimy już istniejące reguły automatyczne, ich warunki wykonania i czynności, oraz wprowadzimy stosowne zmiany.

  Drugi z nich – moim zdaniem bardziej intuicyjny – to bazowanie na interfejsie Google Ads w przeglądarce dotyczącym tego elementu, który nas interesuje w planowanej regule. Menu tworzenia reguły automatycznej zazwyczaj znajdziemy nad tabelką z danymi skuteczności, pod przyciskiem z 3 kropkami i podpisem Więcej – jedną z opcji do wyboru będzie właśnie „Utwórz regułę automatyczną”. W przypadku kiedy zaznaczymy konkretne elementy, opcja utworzenia reguły znajdzie się w rozwijanym menu pod sekcją Edytuj. Pozwala nam to przede wszystkim na szybkie podjęcie działania bez wprowadzania kryteriów naszego widoku od nowa.

  Po kliknięciu w „Utwórz regułę automatyczną” otwiera nam się interfejs konfiguracji reguły Google Ads. Jeśli wcześniej przefiltrowaliśmy listę lub skorzystaliśmy z zaznaczenia, nasz filtr od razu znajdzie się w sekcji Warunki.

  Przejdźmy teraz po kolei poszczególne sekcje.

  Nazwa reguły jest do naszej wiadomości, by szybko można było ją potem zidentyfikować na liście wszystkich reguł automatycznych i zorientować się za co odpowiada.

  Następnie możemy zdefiniować aż do pięciu czynności, które mają się wykonać po spełnieniu określonych warunków. Co więcej, każda z tych czynności może dotyczyć innego zestawu elementów. Jeśli chcemy zmienić komunikację z sezonowej na standardową, i posłużyć się do tego celu na przykład filtrem po etykietach – nie wymaga to od nas już tworzenia kilku reguł, by zastosować różne zmiany dla innych obiektów, tak długo, jak jest to obiekt tego samego typu, którego dotyczy dana reguła.

  Dostępne opcje, co dokładnie ma się stać na koncie Google Ads i pod jakim warunkiem, zależą przede wszystkim od zmienianego elementu struktury. Przykładowo, kiedy mowa o kampaniach, można poprzez regułę włączyć je lub wstrzymać, zmienić ich budżety, etykiety, lub wysłać informacyjny e-mail.

  Przy doborze reguły warto zachować rozwagę – modyfikacje parametrów jak stawka czy budżet powinny na wszelki wypadek być dodatkowo zabezpieczone limitem, którego nie może taka zmiana przekroczyć – jest to pole opcjonalne.

  Kolejnym etapem definiowania reguły automatycznej jest ustalenie częstotliwości wykonania. Kiedy mówimy o sezonowej zmianie komunikacji, raczej będzie nas interesował jednorazowy termin, o ściśle zdefiniowanej dacie i przedziale godzinowym. Jeśli warunki reguły opieramy na jakimś parametrze z konta, warto szczególnie zwrócić tu uwagę, z jakich danych korzystać będzie reguła – to w tym miejscu wybieramy, czy chodzi nam o aktualny dzień albo miesiąc, czy jakiś już zakończony okres.

  W ostatniej sekcji wybieramy kryterium powiadomienia e-mail – mając do wyboru 4 opcje:

  · wysyłanie powiadomienia za każdym razem wykonania reguły automatycznej – przydatne szczególnie na początku, jeśli chcemy sprawdzić czy nasza reguła na pewno uruchamia się wtedy kiedy tego oczekujemy

  · wysyłanie powiadomienia tylko w przypadku zmian lub błędów – analogicznie, jeśli reguła zmienia coś na koncie, dostaniemy taką informację

  · wysyłanie powiadomienia tylko w przypadku błędów

  · brak powiadomienia

  Większość ustawień reguł można potem zmodyfikować.

  Na zakończenie, zanim zapiszemy regułę automatyczną do późniejszego wykonania, rekomenduję kliknięcie opcji „Podgląd”. Co prawda daje to jedynie informację, co stałoby się z regułą, gdyby została wykonana dokładnie w tym momencie – czyli niektóre warunki na których się opiera, mogłyby nie zostać spełnione. Szczególnie przydatne jeśli chcemy sprawdzić czy określona czasowo operacja wstrzymania lub wznowienia jakiegoś elementu zadziała tak jak planujemy.

  Skrypty Google Ads

  Na koniec wspomnę jeszcze krótko o skryptach, które znajdują się w sąsiadującej do reguł automatycznych sekcji. Jest to rozwiązanie już zaawansowane, bo zamiast zwykłych scenariuszy działania jak przy regułach, korzysta z kodu JavaScript – na szczęście podstawy wystarczą, a i w sieci oraz w samym interfejsie Google Ads jest sporo gotowych skryptów.

  Taki skrypt pozwoli nam między innymi na regularne sprawdzanie linków na całym koncie reklamowym, i odpowiednio skonfigurowany powiadomi nas o koniecznej interwencji w przypadku niedziałającej strony. Dzięki skryptom możemy także uwzględnić dane zewnętrzne, takie jak na przykład prognoza pogody w danym regionie.

  Każdy skrypt przed uruchomieniem czy nawet podglądem, trzeba indywidualnie autoryzować – nie ma więc mowy o przypadkowym działaniu. To dodatkowe zabezpieczenie ze strony Google, jako że same skrypty mogą być bardzo inwazyjne, a w historii zmian spowodowanych przez skrypt to autoryzujący użytkownik będzie figurował jako wykonawca.

  Porozmawiajmy!

  Joanna Sopiela
  Joanna Sopiela

  Certyfikowana specjalistka z wieloletnim doświadczeniem, w Up&More od 2016 roku. Prowadzone przez nią kampanie wielokrotnie wyróżniane były w prestiżowych plebiscytach branżowych. Ma doświadczenie z klientami z branży deweloperskiej, motoryzacyjnej oraz aplikacji mobilnych.