Spis treści

  Reguły automatyczne w ramach Menedżera reklam Facebook Ads pełnią podobną funkcję co ich odpowiedniki, reguły automatyczne w Google Ads. Ich głównym celem jest wprowadzanie powtarzalnych zmian na podstawie sprecyzowanych warunków, w określonych odstępach czasu, by ułatwić pracę specjalisty.

  Reguły w Facebook Ads

  Zanim podejmiemy się wprowadzenia poszczególnych reguł, warto mieć na uwadze konkretne KPI danej kampanii oraz oczekiwane przez nas docelowe wartości. To z nich powinny wynikać optymalizacje i powtarzalne akcje, które dopiero w kolejnym kroku można próbować skutecznie zautomatyzować.

  Praktyczne przykłady zastosowania reguł Facebook Ads

  Dzięki automatyzacji konkretnych zmian na koncie, wstrzymanie mniej skutecznych reklam, czy skalowanie kampanii zależnie od rezultatów, może się zadziać bez Twojego udziału.

  Reguły mogą mieć też charakter informacyjny – powiadamiając Cię o spełnieniu warunku drogą mailową. Co będzie korzystne w sytuacji, kiedy wydatki lub inny parametr kampanii znacząco spadnie i dowiemy się o tym nawet bez wchodzenia na konto.

  Reguły mogą się okazać się także przydatne, jeśli korzystamy z budżetu dziennego, a jednak chcielibyśmy zmodyfikować harmonogram, na przykład poprzez wstrzymanie działań na konkretne dni tygodnia. Edycja harmonogramu wyświetlania jest dostępna tylko dla budżetów całkowitych, jednak przy stworzeniu odpowiednich reguł na wstrzymanie i ponowne włączenie danych elementów kampanii reklamowej, będziemy w stanie nadal to zautomatyzować, mimo wspomnianego ograniczenia.

  Zastosowanie reguły pozwoli także na wprowadzenie swoistego harmonogramu nie tylko na poziomie zestawu reklam, a konkretnej reklamy, co normalnie nie byłoby dostępne. 

  Jakie działania zatem możemy realizować z pomocą reguł?

  Przykłady można mnożyć. Dzięki opieraniu reguł o dane z kampanii, możemy wyłączyć segmenty kampanii, które w oczekiwanym przez nas przedziale nie odnotowały żadnej konwersji. Analogicznie, możemy z emisji wyłączyć te reklamy, które mają na tle innych dużo niższy CTR, dzięki czemu unikniemy wyświetlania mało angażującej reklamy. Nawet taka metryka jak częstotliwość wyświetlania dla całego okresu emisji może uchronić nas przed zmęczeniem materiałem reklamowym wśród naszych odbiorców i/lub niekorzystną stawką. Jeśli jednak mówimy o kampaniach pod efekt, taką regułę warto jeszcze dodatkowo wzmocnić kryterium co do skuteczności, jak uzyskiwany koszt konwersji. Jeśli dany element kampanii spełnia nasze założenia biznesowe, to nawet mimo relatywnie słabszego odbioru, nie warto takiego elementu wstrzymywać.

  Jak już jesteśmy przy kampaniach nastawionych na efekt, na bazie wyników możemy skalować budżet kampanii, zależnie od tego czy uzyskiwany przez nas zwrot z inwestycji lub koszt konwersji są zadowalające. A jeśli dodatkowo korzystamy z ręcznych stawek, taką regułą zmodyfikujemy także i samą ofertę.

  Poważną wadą reguł w ramach Facebook Ads jest operowanie w harmonogramach max tygodniowych, bez możliwości ustawienia konkretnej daty. Czasem sytuacja wymaga od nas ustawienia reguły jednorazowej, np. żeby włączyć sezonowe reklamy na czas świąt podczas gdy my będziemy akurat w gronie najbliższych. Jeśli reguła ma się uruchomić tylko raz, po jej wykonaniu należy jeszcze pamiętać o wyłączeniu jej na liście wszystkich aktywnych reguł.

  Reguły automatyczne to tylko jedno z wielu wykorzystywanych przez nas narzędzi

  Zajmiemy się kompleksową obsługą Twojego marketingu internetowego. Skontaktuj się z nami, by zoptymalizować swoje działania online!

  Jak skonfigurować regułę w Facebook Ads

  Stworzyć regułę można na dwa sposoby. Pierwszy – jeśli w menedżerze reklam Facebook Ads zaznaczymy pola obok elementów, których ma ona dotyczyć (zależnie czy mówimy o kampanii, zestawie reklam, czy reklamie), po wybraniu w rozwijanym menu Reguły opcji “Utwórz nową regułę”, będziemy mogli doprecyzować warunki.

  Drugi sposób to wybranie Reguł automatycznych z listy narzędzi po lewej stronie. To pozwoli na zarządzanie regułami dla całego konta, ale jednocześnie będzie to wymagało od nas dodatkowego filtra elementów, jeśli nie planujemy reguły dotyczącej wszystkich działań.

  W edytorze, który się otworzy, Menedżer reklam Facebook Ads udostępnia cztery opcje do wyboru:

  • reguły niestandardowe – gdzie sami określamy co i kiedy ma się wykonać
  • redukcję nakładania się na aukcji – reguła dostosowująca zestawy reklam, aby zapobiec ich konkurowaniu ze sobą.
  • optymalizację materiału reklamowego – automatyczne włączenie ulepszeń standardowych materiału reklamowego w miejscach, które się kwalifikują.
  • redukcję fragmentacji grupy odbiorców – reguła łącząca grupy odbiorców dla lepszego zarządzania budżetem.

  Reguły redukcyjne i materiału reklamowego mają dosyć ograniczone możliwości ustawiania, jednak co ważne – nie muszą one przeprowadzać zmian bez naszego udziału. Można je także uruchomić w trybie tylko powiadomienia, by Facebook poinformował nas o zalecanych zmianach, ale finalną decyzję zostawił specjaliście.

  Do stworzenia reguły niestandardowej potrzebujemy następujących składowych:

  • Elementy konta, których dotyczy dana reguła

  Jeśli wybraliśmy w menedżerze reklam Facebook Ads konkretne elementy np. wybraną kampanię, możemy stworzyć regułę obejmującą tę kampanię, lub zestawy reklam albo reklamy znajdujące się w jej ramach.

  • Działanie, które reguła ma wykonać

  Zależnie od poziomu i ustawień elementu, dla którego chcemy zapisać regułę, będziemy mieli dostępne poszczególne opcje. Dla kampanii będzie to włączenie/wyłączenie kampanii lub dostosowanie budżetu. Dla zestawów reklam włączenie zestawu reklam, wyłączenie zestawu reklam lub modyfikacja oferty. Dla reklam możemy jedynie zmienić status wyświetlania. W przypadku modyfikacji ofert, możemy dodatkowo zabezpieczyć kampanie minimalną lub maksymalną ofertą/budżetem, dzięki czemu w wyniku wykonywania reguły nie wyjdziemy poza te wartości. Ten rodzaj reguły pozwoli także na ograniczenie ilości dokonywanych zmian poprzez sprecyzowanie częstotliwości ich wykonania – czy zmiana stawki ma nastąpić raz na godzinę czy raz na tydzień, ustawisz tutaj.

  • Warunki wymagane do uruchomienia reguły

  Warunek logiczny, po którego spełnieniu powinna się wykonać reguła, np. wspomniany wyżej brak konwersji dla danego elementu w ostatnim czasie. Jeśli chcemy przefiltrować kampanie, których to dotyczy np. po nazwie, należy to zrobić w tym miejscu.

  • Zakres czasu

  Przedział, który jest brany pod uwagę przy sprawdzaniu warunków. Jeśli pod uwagę chcemy wziąć aktualne wyniki, warto wybrać nieco dłuższy przedział – analiza z dnia na dzień może nie być do końca miarodajna. Możemy też wskazać, czy analizowane statystyki uwzględniają dzień wykonania reguły, czy powinny być do dnia poprzedniego. Zakres czasu możemy też zdefiniować dla pojedynczych warunków reguły.

  • Terminarz

  Domyślną opcją jest wykonywanie reguły w przedziałach 30 minutowych, ale możemy ten parametr zmienić na raz dziennie o określonej godzinie lub w konkretnym, niestandardowym harmonogramie. Jeśli nasz harmonogram w danym dniu będzie zaczynał i kończył się o tej samej godzinie, reguła wykona się tylko raz. Jednocześnie można dla każdego dnia tygodnia ustawić tych przedziałów kilka.

  Nazwa reguły jest do naszej informacji, nie mniej dobrą praktyką jest dokładnie ją opisać, by bez wchodzenia w szczegóły danej reguły, być w stanie powiedzieć, za co ona odpowiada.

  Jeśli mamy reguły w odniesieniu do wyników, na przykład zwiększające stawki kosztu konwersji, dobrym pomysłem może być zrobienie drugiej, przeciwnej reguły, która obsłuży przypadki skrajne z drugiej strony spektrum. Dzięki temu nie tylko możemy wzmacniać emisję tych elementów kampanii, które są skuteczne, ale także ograniczać emisję elementów nie spełniających naszych oczekiwań.

  Stworzone już reguły znajdziemy we wspomnianej już sekcji Reguł automatycznych, do której możemy się dostać zarówno z listy narzędzi jak i z rozwijanego menu nad kampaniami.

  Bezpośrednio na liście reguł poznamy ich nazwy, statusy, elementów na których mają być zastosowane, rodzaje działania i ewentualne warunki dodatkowe. Jeśli na regułę jest narzucony niestandardowy harmonogram, zobaczymy go już w edycji konkretnej reguły.

  Bardzo przydatna sekcja w regułach to Aktywność, dzięki której zobaczymy, co się dzieje z naszymi regułami i jakie historycznie wprowadziły zmiany na koncie – zwłaszcza jeśli zaznaczymy opcję “Ukryj wyniki reguł bez zmian”.

  Podsumowanie

  Fakt, że coraz większa automatyzacja kampanii Facebook Ads powoduje, że same reguły mogą mieć mniejsze zastosowanie. Przy użyciu materiałów dynamicznych, optymalizacji pod cel, czy budżetów na poziomie kampanii, Facebook może całkiem sprawnie sam dobierać, które materiały reklamowe pokazywane są której grupie odbiorców, i jak często. Jeśli jednak zależy nam na kontroli budżetu, efektu i stawek, własna automatyzacja poprzez reguły znacząco usprawni naszą pracę. Oczywiście, zawsze można działania powierzyć sprawdzonej agencji digital marketingu, która w swoim zakresie dostosuje działania reguł do wymogów danego biznesu.

  Porozmawiajmy!

  Joanna Sopiela
  Joanna Sopiela

  Certyfikowana specjalistka z wieloletnim doświadczeniem, w Up&More od 2016 roku. Prowadzone przez nią kampanie wielokrotnie wyróżniane były w prestiżowych plebiscytach branżowych. Ma doświadczenie z klientami z branży deweloperskiej, motoryzacyjnej oraz aplikacji mobilnych.