Spis treści

  Jak z pewnością wiesz, bardzo istotną sprawą przy prowadzeniu kampanii reklamowych na Facebooku jest posiadanie piksela z właściwie skonfigurowanymi zdarzeniami.  Jednak w tym wszystkim równie ważne są konwersje i zdarzenia (eventy) niestandardowe. Jak ich używać, a co najważniejsze, w jaki sposób je wdrożyć? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

  konwersje niestandardowe

  Czym są konwersje niestandardowe?

  Platforma reklamowa Facebooka posiada całkiem sporą listę zdarzeń, które można zdefiniować jako konwersje. Mogą być nimi np. wszystkie kliknięcia, wypełnienie formularza czy dokonanie zakupu. Jednak wiadomo, że każda firma jest inna i może posiadać zupełnie inny zestaw wytycznych, kiedy dochodzi do konwersji. Z tego też powodu Facebook dał reklamodawcom możliwość, by oni sami mogli określać, jakie działania na ich stronie będą konwersjami.

  Konwersje niestandardowe tworzone są za pomocą reguł dla zdarzeń. Do ich największych zalet możemy zaliczyć:

  • Filtrowanie zdarzeń –  możesz np. utworzyć regułę pomiaru liczby użytkowników, którzy zakupili produkty w danym kolorze lub w określonej cenie
  • Konfiguracja zdarzeń standardowych bez dodatkowego kodu – musisz mieć jedynie zaimplementowany podstawowy kod piksela Meta
  • Precyzyjnie mierzenie skuteczność kampanii – dzięki temu możesz je także  efektywniej optymalizować.
  • Kontrolowanie danych udostępnianych partnerom – możesz udostępniać pojedyncze konwersje niestandardowe zamiast całego źródła danych

  Warto pamiętać, że jedno konto reklamowe może posiadać maksymalnie 100 konwersji niestandardowych. Jeśli osiągniesz ich limit, a potrzebujesz zaimplementować kolejną, możesz je dowolnie usuwać.

  Przed usunięciem niestandardowej konwersji nie zapomnij tylko zmienić opcji optymalizacji zestawów reklam. Zestawy reklam optymalizowane pod kątem nieistniejącej już konwersji niestandardowej nadal będą wyświetlane, ale mogą uzyskiwać słabe wyniki, ze względu na to, że nie będzie do nich dopasowana żadna konwersja niestandardowa.

  Oprócz usuwania dostępne jest także automatyczne archiwizowanie konwersji niestandardowych, jeśli są nieaktywne lub Facebook nie otrzyma o nich danych w ciągu 2 lat. Archiwizacja konwersji niestandardowej oznacza jej usunięcie z Menedżera zdarzeń. Jednak po tym nadal możesz przeglądać raporty z poprzednich kampanii dotyczące tej zarchiwizowanej konwersji niestandardowej w Menedżerze reklam. Aby przywrócić konwersję, która została automatycznie zarchiwizowana, musisz utworzyć nową konwersję niestandardową z tymi samymi regułami.

  Jak skonfigurować konwersje niestandardowe?

  Chcąc skonfigurować konwersje niestandardowe, nie potrzebujesz implementować żadnego dodatkowego kodu na swojej witrynie internetowej. Musisz mieć jednak na swojej stronie kod podstawowy piksela ze zdarzeniem wyświetlenia strony. 

  Następnie to, co musisz zrobić to przejść do Menedżera Zdarzeń na swoim koncie reklamowym na Facebooku. Kolejno, w rozwijanym  menu po lewej stronie wybierz „Niestandardowe konwersje”. Kliknij przycisk „Utwórz niestandardową konwersję”. W tym momencie pojawi Ci się następujące okno: 

  konwersje niestandardowe

  Pierwszym krokiem jest nadanie nazwy swojej konwersji. Opcjonalnie możesz także skorzystać z pola opisu. Następnie wybierasz źródło danych konwersji. Najczęściej jest nim Piksel (upewnij się, że wybierasz właściwy), jednak masz możliwość wybrać także zdarzenie offline lub aplikację.

  Tworząc konwersję niestandardową, koniecznie wskaż wydarzenie konwersji. Możesz wybierać między zdarzeniami standardowymi, zdarzeniami niestandardowymi, a całym ruchem URL. Omówimy sobie teraz każdą z opcji. 

  Zdarzenia standardowe

  Lista dostępnych zdarzeń standardowych zależy od tego, jakie Facebook znajdzie na Twojej stronie. Przykładowo wybierzmy sobie teraz opcję “Zakup”.

  konwersje niestandardowe

  Kolejnym krokiem jest utworzenie reguły. Określając parametry konwersji, masz do wyboru opcje: URL, Referring Domain lub Event Parameters. 

  konwersje niestandardowe

  Adresu URL używamy w momencie, kiedy posiadamy unikalną stronę potwierdzenia zakupu. Wybierając Referring Domain możesz śledzić, jaka część sprzedaży pochodzi z domen odsyłających np. z wyszukiwarki Google. Natomiast Event Parameters będzie dobrą opcją jeśli nie posiadasz unikalnych stron potwierdzenia zakupu dla każdego produktu.

  Dalej w drugim menu rozwijanym  wybieramy spośród opcji: zawiera, nie zawiera lub równa się, aby filtrować zdarzenia pod kątem bardziej szczegółowych działań.

  • Jeśli wybierzesz adres URL zawiera lub nie zawiera, wpisz w polu tekstowym fragment adresu URL, który odpowiadać będzie konwersji niestandardowej, np. /thank-you-page
  • Jeśli wybierzesz adres URL równa się, skopiuj i wklej dokładny adres URL odpowiadający konwersji niestandardowej do pola tekstowego. Uwzględnij pełną domenę wraz z ciągiem „https://www”.

  Chcąc maksymalnie zwiększyć możliwość dokładnego monitorowania konwersji niestandardowych, zalecane jest użycie opcji adres URL zawiera i wklejenie możliwie najmniejszej części adresu URL wymaganej do odróżnienia konkretnej strony od innych stron w Twojej witrynie internetowej.

  Jeśli chcesz dodać więcej reguł, możesz to zrobić poprzez kliknięcie w znak +.

  Opcjonalnie na samym końcu możesz zaznaczyć pole obok pozycji “Wprowadź wartość konwersji”, a następnie wprowadź wartość. Używaj tego pola, w sytuacji gdy zdarzenia w ramach konwersji niestandardowej nie mają wartości konwersji. 

  Zdarzenia niestandardowe

  W sytuacji, w której używasz na swojej stronie niestandardowych zdarzeń, koniecznie korzystaj z nich do tworzenia konwersji niestandardowych. Tylko tak możesz mierzyć te zdarzenia i optymalizować pod nie kampanie.

  Na samym początku musisz wybrać odpowiednie zdarzenie klikając “Wybierz swoją kategorię”. Następnym krokiem, tak jak poprzednio, jest utworzenie reguły.

  Cały ruch URL

  Ostatnią opcją tworzenia konwersji niestandardowych jest cały ruch z adresów URL. Są one definiowane przez adres URL, domenę odsyłającą lub parametry UTM. Konwersja na podstawie URL dobrze sprawdzi się przy śledzeniu wszelkich stron potwierdzenia, np. podstrona z potwierdzeniem wysłania formularza kontaktowego. W przypadku konwersji niestandardowych, które są oparte na URL, pamiętaj, że strona musi zawierać kod podstawowy piksela ze zdarzeniem wyświetlenia strony. 
  Ostatnim krokiem, analogicznie do reszty przypadków, jest stworzenie reguły.

  W każdej z powyższych opcji po utworzeniu niestandardowej konwersji możesz zmienić jej nazwę, opis i wartość. Pamiętaj jednak, że zmiana wartości konwersji niestandardowej wpłynie na dane zawarte w raportach dotyczących reklam, ponieważ kolejne konwersje będą przypisywane do zmienionej wartości, a nie do wartości pierwotnej. Nie możesz jednak zmienić reguł dla konwersji niestandardowej – jeśli potrzebujesz nanieść na niej poprawki, musisz utworzyć nową konwersję.

  Testowanie utworzonej konwersji niestandardowej

  Zanim zaczniemy optymalizować nasze kampanie pod utworzoną przez nas konwersję niestandardową, warto najpierw sprawdzić poprawność jej działania. Aby to zrobić, przejdź do Menedżera zdarzeń, a następnie z menu po lewej stronie wybierz “Źródła danych”. Następnie na środku strony kliknij w zakładkę “Testowanie zdarzeń”. W puste okienko wpisz adres testowanej strony i kliknij “Otwórz witrynę”. Twoja strona internetowa powinna się otworzyć w nowej karcie lub osobnym oknie.

  Następnie wykonaj akcję, pod którą podpięte jest zdarzenie i wróć do zakładki z testowaniem zdarzeń. Na karcie Testowanie zdarzeń powinna odpalić się konwersja, którą uprzednio skonfigurowałeś. Informacje testowe pozostaną widoczne przez 24 godziny lub do ich usunięcia

  Co w przypadku jeśli nie odbierasz informacji o aktywności? 

  • Upewnij się, że masz wyłączone wszelkie blokady reklam
  • Sprawdź, czy piksel jest zainstalowany w witrynie
  • Podczas interakcji z witryną, pamiętaj, że strona Testowanie zdarzeń musi być otwarta
  • Odśwież witrynę i ponów próbę interakcji

  Jeżeli zastosowałeś się do powyższych rad, a mimo to żadne zdarzenie się nie pojawia, najprawdopodobniej popełniłeś błąd przy konfiguracji konwersji niestandardowej i musisz spróbować utworzyć ją ponownie.

  Jak optymalizować kampanie pod konwersje niestandardowe?

  Najważniejszą zaletą konwersji niestandardowych jest możliwość optymalizowania kampanii pod ich kątem. Możemy to zrobić na poziomie zestawu reklam.

  Tworząc nowy zestaw reklam, wybieramy lokalizację zdarzenia konwersji „Witryna internetowa” i odpowiedni Piksel. Następnie wybieramy z listy standardowych zdarzeń i niestandardowych konwersji. Konwersje niestandardowe możemy rozróżnić po tym, że po najechaniu na nie kursorem myszy, pokazują się przy nich zastosowane reguły.

  Na sam koniec warto upewnić się, że w sekcji „Optymalizacja i wyświetlanie” optymalizujemy nasze reklamy pod kątem konwersji.

  Jak mierzyć konwersje niestandardowe?

  Jeśli optymalizujemy nasze kampanie pod konkretne zdarzenie konwersji, to Facebook będzie nam raportował ich ilość w kolumnie “Wyniki”. Natomiast jeśli chcesz śledzić także inne konwersje, pod które zestaw reklam nie jest optymalizowany, możesz to zrobić poprzez dostosowanie kolumn.

  Kliknij z menu Kolumny, a następnie na dole “Dostosuj kolumny”. Z menu po lewej stronie wybierz “Konwersje niestandardowe”. Znajdziesz tam wszystkie utworzone przez siebie konwersje. Wybierz tę, którą chcesz śledzić poprzez zaznaczenie jej. Możesz dodać także kolumny dla poszczególnych parametrów.

  Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie konwersje, jakie wygenerował dany zestaw reklam, możesz także najechać kursorem na liczbę konwersji w kolumnie „Wyniki”. 

  Podsumowanie

  Korzystanie z konwersji niestandardowych niesie ze sobą wiele zalet. Dzięki nim możesz precyzyjnie mierzyć konwersje w raportach na poziomie Menedżera Reklam. Wskażą Ci także, ile i jakie konwersje generują poszczególne kampanie, zestawy reklam oraz same reklamy. Co więcej, możesz tworzyć także grupy podobnych odbiorców, w oparciu o użytkowników, którzy dokonali już danej konwersji, a także używać tych grup do wykluczeń w kampaniach. 


  Mimo że tworzenie konwersji niestandardowych wydaje się być dosyć skomplikowanym zabiegiem, po kilku próbach nie powinno ci to już sprawić niemal żadnego problemu. Jeśli jednak nie jesteś pewien, w jaki sposób utworzyć u siebie i zaimplementować konwersje niestandardowe, możesz zawsze skorzystać z pomocy agencji marketingowej.

  Porozmawiajmy!

  Aleksandra Wrońska
  Aleksandra Wrońska

  Z marketingiem internetowym związana od dwóch lat, jednak mimo tej stosunkowo krótkiej obecności w branży na swoim koncie ma już prowadzenie kampanii reklamowych dla małych i dużych firm, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Digital marketing traktuje nie tylko jako pracę, ale również i pasje, dlatego każdego dnia stara się poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności. Do Up&More dołączyła w styczniu 2023, gdzie zajmuje się obsługą projektów w Facebook Ads, Google Ads i Apple Search Ads.