Spis treści

  wdrożenie zmian z audytu seo

  Audyt SEO jest niezbędnym elementem działań pozycjonerskich i aby na późniejszym etapie działań osiągać satysfakcjonujące wyniki organiczne, nie sposób go pominąć. Jest on zawsze pierwszym krokiem budowania skutecznej strategii SEO, a w jego efekcie dokonywane są istotne zmiany na stronie internetowej.

  Jakie informacje otrzymujemy w efekcie audytu SEO?

  W efekcie przeprowadzonego audytu, otrzymujemy zalecenia optymalizacyjne, na które składa się lista wszystkich błędów, które mogą odgraniczać widoczność strony w wynikach wyszukiwania wraz z informacjami w jaki sposób należy je naprawić. W wielu przypadkach wskazane sposoby naprawy błędów są głównie sugestiami, ponieważ nie zawsze istnieje tylko jedyna słuszna droga optymalizacji danego elementu.

  Zalecenia optymalizacyjne po audycie, co do zasady można podzielić na 3 główne grupy:

  • zalecenia dotyczące technicznych zmian na stronie
  • zalecenia dotyczące zmian w contencie strony
  • zalecenia dotyczące zmian jakie należy wdrożyć w profilu linków

  Jaką formę mogą przyjąć wnioski z audytu SEO?

  Wnioski z audytu SEO w zdecydowanej większości przybierają formę pisemną – dokumentu lub prezentacji, w ramach, których przeprowadzona została analiza poszczególnych elementów strony w kontekście Wytycznych Google dla Webmasterów.

  Każdy istotny element brany jest pod lupę przez specjalistę, który z wykorzystaniem narzędzi wskazuje czy jest on poprawny czy wymaga działania i jakie ono powinno być. Forma pisemna pozwala tu zachować chronologię działań, ale też nie pominąć niczego istotnego.

  Częstą praktyką jest, na dalszym etapie omawianie poszczególnych elementów z Klientem lub bezpośrednio z osobą/zespołem, który będzie zajmował się ich wdrożeniem, tak aby zapobiec wszelkim nieporozumieniom wynikającym z różnicy w znajomości tematów SEO.

  Jak ustalić priorytety i kolejność wdrożenia zmian z audytu SEO?

  Zasadniczo priorytety i kolejność wdrażania zmian z audytu, jeszcze na etapie jego tworzenia, powinien wstępnie wskazać przeprowadzający go specjalista. W pierwszej kolejności należy zawsze naprawiać najpierw te najbardziej rażące błędy, wpływające bezpośrednio negatywnie na widoczność strony w wyszukiwarce.

  Pośród takich rażących błędów znajdą się przede wszystkim błędy techniczne takie jak, np.:

  • zbyt długi czas wczytywania
  • niedostosowanie do urządzeń mobilnych
  • błędy serwera
  • brak aktualnego oprogramowania
  • błędne zastosowanie lub brak certyfikatu ssl
  • blokowanie treści strony dla robotów wyszukiwarek
  • duplikacja treści spowodowana konstrukcją serwisu
  • orphan pages

  Następne w kolejności będą mniejsze problemy techniczne, równolegle z tworzeniem dodatkowych treści i optymalizacją istniejących, tak aby zawierały one słowa czy całe grupy słów kluczowych, które mają stanowić podstawę strategii pozycjonowania danej strony.

  Na końcu należy skupić się nad profilem linków i podjąć działania związane z jego optymalizacją, rozbudową czy usuwaniem niechcianych przez nas backlinków.

  Jakie dostępny do strony należy posiadać, aby wdrożyć zmiany z audytu SEO?

  Aby wdrożyć wszystkie zmiany rekomendowane w efekcie audytu SEO, przede wszystkim należy mieć dostęp do strony. Przez dostęp do strony rozumiemy, dostęp do:

  • edytora treści (CMS)
  • kodu strony
  • serwera strony
  • panelu domeny
  • narzędzia Google Search Console

  Nie zawsze oczywiście, będzie potrzebny dostęp do każdego z powyższych elementów. W przypadku witryn budowanych z uwzględnieniem wymogów SEO, może zdażyć się, że konieczna będzie tylko korekta treści, więc dostęp do kodu strony będzie nam zupełnie zbędny.

  Jednak w zdecydowanej większości przypadków, powyższe dostępny są niezbędne, aby wprowadzić zmiany optymalizacyjne strony www.

  Czy agencja SEO/pozycjoner realizujący audyt są zawsze odpowiedzialni za wdrożenie zmian na stronie?

  Agencja SEO czy pozycjoner nie zawsze są odpowiedzialni za wdrażanie zmian na stronie. Śmiało możemy stwierdzić, że w większości przypadków tak nie jest. Wynika to przede wszystkim z tego, że wiele firm/specjalistów nie chce podejmować się wprowadzania zmian w serwisie zbudowanym przez inny podmiot, bez jego pełnej dokumentacji, a taką klienci posiadają bardzo rzadko.

  Mamy tu na myśli oczywiście głównie zmiany techniczne, których wprowadzanie bez znajomości założeń jakie towarzyszyły tworzeniu danej strony może zagrozić jej działaniu. W takich przypadkach zdecydowanie najlepszym wyjściem jest, aby serwis optymalizował pod względem technicznych (szczególnie od strony stricte programistycznej) jego autor.

  Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku wprowadzania zmian możliwych do wykonania z poziomu CMSa danego serwisu, tutaj w większości przypadków bez problemu zmiany wdrożyć może bezpośrednio specjalista czy agencja SEO.

  Czy trzeba znać programowanie, aby wdrożyć na stronie zmiany z audytu SEO?

  Odpowiedź na to pytanie zależna jest przede wszystkich od tego jakie zmiany musimy wdrożyć. Zmiany w warstwie contentowej, które można dokonać za pomocą CMSa lub dedykowanych wtyczek, wykonać można bez znajomości programowania lub z niewielką znajomością HTML i CSS.

  Jednak w przypadku większych technicznych problemów bez programisty się nie obejdzie. Szczególnie jeśli przed nami stoi poważna optymalizacja Core Web Vitals.

  Kto jest odpowiedzialny za kontrolę wdrożenia zmian z audytu SEO?

  Niezależnie od tego, kto wdrażał dany audyt SEO, specjalista, który go wykonał jest odpowiedzialny za weryfikację, czy wszystkie wskazane przez niego błędy zostały naprawione.

  Takie działanie możemy nazwać audytem powdrożeniowym, który polega na ponownym przejściu wszystkich pierwotnych problemów ograniczających widoczność strony i sprawdzeniu czy zostały one usunięte skutecznie i w całości oraz w razie potrzeby zgłoszeniu kolejnych niezbędnych poprawek.

  Jakie są następne kroki w działaniach SEO po wdrożeniu audytu?

  Jeśli dana strona została już zoptymalizowana pod kątem SEO, możemy przejść do realizowania dalszej strategii budowania jej widoczności w wyszukiwarce. Najbardziej naturalnym następnym krokiem będzie rozbudowywanie contentu strony tak, aby zawierała ona coraz więcej wartościowych informacji, a co za tym idzie słów kluczowych.

  Równolegle z tym warto rozpocząć działania link buildingowe, które będą budować zaufanie i autorytet witryny oraz komplementarnie wspomagać działania contentowe.

  Porozmawiajmy!

  Adrianna Napiórkowska
  Adrianna Napiórkowska

  Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z sektora finansowego (Bank Millennium, Bank Meritum, Finai S.A.), e-commerce (np. Black Red White, Autoland, Mumla). W Up&More odpowiada między innymi za projekty SEO dla Panek Car Sharing, Amerigas, Interparking, H+H czy Autoplaza.