Spis treści

  narzędzia do audytu seo

  Przeprowadzenie audytu SEO bez dostępu do szeregu różnych narzędzi jest w zasadzie niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wielu elementów, których odpowiedniego stanu wymaga Google, nie da się sprawdzić ręcznie. Zatem naszą analizę SEO musimy oprzeć o technologię. Dostawców tego rodzaju rozwiązań jest dużo i proponują oni różnorodne opcje w wielu wariantach cenowych, zarówno bezpłatnych jak i płatnych miesięcznie czy rocznie.

  Dlaczego dostęp zarówno do bezpłatnych narzędzi Google jak i narzędzi komercyjnych jest konieczny?

  Do przeprowadzenia pełnego audytu potrzebujemy zarówno bezpłatnych narzędzi Google jak i przynajmniej kilku z dostępnych komercyjnie, ze względu na to, że tylko w ten sposób będziemy w stanie zweryfikować pełen wachlarz elementów, które muszą działać odpowiednio, aby serwis był widoczny w organicznych wynikach wyszukiwania.

  Mimo, że Google w swoich rozwiązaniach dla Webmasterów przekazuje nam naprawdę wiele informacji, niestety nie jest to pełen zakres, szczególnie w kontekście weryfikacji treści i wielu elementów stricte technicznych.

  Jakie są najbardziej przydatne narzędzia do audytu SEO i co można sprawdzić za ich pomocą?

  Oferta narzędzi SEO dostępnych na rynku zarówno polskim jak i zagranicznym jest naprawdę szeroka i mamy z czego wybierać, zarówno pod kątem zakresu jaki jesteśmy w stanie zweryfikować w ramach danego narzędzia jak i jego ceny.

  Oto przykłady narzędzi przydatnych przy wykonywaniu audytu SEO:

  • Google Search Console
  • Google Analytics
  • Screaming Frog SEO Spider
  • Senuto
  • SemRush
  • Ahrefs
  • Majestic SEO
  • Google Keywords Planner
  • Google Page Speed Insights
  • Similar Web

  Co można sprawdzić za pomocą Google Search Console?

  Google Search Console to w zasadzie jedyne narzędzie, poprzez które Google komunikuje się z webmasterem w temacie działania jego strony, zatem jesteśmy w nim w stanie sprawdzić wiele błędów związanych głownie z widocznością organiczną strony i jej interakcją z robotem wyszukiwarki.

  Google Search Console skupia się w ramach kilku głównych modułów:

  1. Podsumowanie stanu serwisu, na który składa się:
  2. Przegląd – ekran podstawowy, który pokazuje nam ogólny stan witryny, jej ruch organiczny, indeksowanie, eksperymenty i ulepszenia
  3. Sprawdzenie adresu URL – gdzie po wpisaniu dowolnego adresu URL z naszej strony internetowej jesteśmy w stanie sprawdzić na jego temat takie informacje jak to czy został on zaindeksowany, czy istnieją jakieś związane z nim problemy, jak wyświetla się on na urządzeniach mobilnych, możemy też poprosić o pierwszą lub ponowną indeksację danej podstrony
  • Skuteczność organiczna strony:
  • Wyniki wyszukiwania – gdzie możemy sprawdzić dokładnie cały ruch organiczny naszej strony internetowej do maksymalnie 16 miesięcy wstecz, porównać go, zweryfikować jakie słowa kluczowe i adresy url generowały nam ruch, jaką osiągnęliśmy liczbę kliknięć i wyświetleń, średnią pozycję oraz ctr
  • Discover – informacje dotyczące wyświetlania danej strony w ramach Google Discover
  • Indeksowanie w organicznych wynikach wyszukiwania:
  • Strony – gdzie Google pokazuje nam poziom zaindeksowania witryny, obecność poszczególnych podstron w indeksie oraz konkretne błędy wraz z przykładami
  • Strony filmów – tutaj znajdziemy te same elementy co w przypadku zwykłych stron, ale w kontekście stron filmów
  • Mapy witryny – gdzie dodamy lub usuniemy mapy witryn
  • Usunięcia – gdzie możemy zgłosić adresy url do usunięcia z indeksu Google
  • Eksperymenty i personalizacja
  • Jakość strony – gdzie otrzymamy informacje o ocenie jakości naszej strony w podziale na wyniki dla urządzeń desktopowych oraz mobilnych
  • Podstawowe wskaźniki internetowe – czyli wyniki oceny poszczególnych Core Web Vitals
  • Obsługa na urządzeniach mobilnych – informacje na temat tego czy podstrony w naszym serwisie są użyteczne na urządzeniach mobilnych oraz jakie zawierają błędy utrudniające korzystanie z nich użytkownikom
  • Bezpieczeństwo i ręczne działania
  • Ręczne działania – informacje o tym czy dla strony zostały podjęte jakieś ręczne działania i czy została nałożona jakaś kara
  • Problemy dotyczące bezpieczeństwa – czy dla strony zostały wykryte jakieś problemy związane z bezpieczeństwem
  • Linki – informacje dotyczące jakie linki, w jakiej ilości i z jakimi anchor tekstami kierują do naszej strony www

  Co można sprawdzić za pomocą Google Analytics?

  Google Analytics to najbogatsze i najdokładniejsze narzędzie analityczne dla stron internetowych, za pomocą którego można sprawdzić całą aktywność użytkowników na stronie internetowej niezależnie od jej źródła. Jest to narzędzie bezpłatne i dostępne dla każdego właściciela witryny.

  Za pomocą Google Analytics można sprawdzić ruch jaki mamy na naszej stronie internetowej pod każdym możliwym kątem jaki przyjdzie nam do głowy.

  Główne raporty to:

  1. Ruch na stronie w czasie rzeczywistym
  2. Raporty dotyczące cyklu życia użytkowników na danej stronie:
  3. Pozyskiwanie – raport dotyczący źródeł pozyskiwania użytkowników oraz źródeł pozyskiwania ruchu ze wszystkich możliwych kanałów
  4. Zaangażowanie – raport dotyczący interakcji użytkowników ze stroną, czyli konwersji, zdarzeń, odwiedzanych landing pages oraz ekranów
  5. Generowanie przychodu – informacje o zakupach w ramach e-commerce, ścieżek zakupowych, zakupów w aplikacji, reklam, promocji
  6. Utrzymanie – informacje o nowych i powracających użytkownikach
  7. Raporty o użytkownikach
  8. Atrybuty użytkownika – szczegółowe dane o demografii i odbiorcach
  9. Technologie – technologie z jakich korzystają użytkownicy, np. rodzaj przeglądarki
  10. Dane z Google Search Console – w przypadku połączenia ze sobą tych dwóch narzędzi, część danych z GSC możemy przeglądać w ramach Google Analytics

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Screaming Frog SEO Spider?

  Screaming Frog SEO Spider to narzędzie desktopowe, które crawluje stronę internetową i w efekcie tego przedstawia nam szereg informacji związanych z jej strukturą i poszczególnymi elementami technicznymi.

  Jest to narzędzie płatne, rozliczane raz do roku poprzez zakup licencji na 12 miesięcy, której koszt w 2023 roku to 239 euro za licencję dla jednej do 4 osób. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje bezpłatna wersja tego narzędzia, która posiada min. ograniczenie do skanowania maksymalnie 500 stron, a więc mały serwis możemy sprawdzić bez żadnych opłat.

  Screaming Frog sprawdza dla nas między innymi takie elementy jak:

  • Lista wewnętrznych adresów url z podziałem na ich rodzaj (np. html, css, obrazy, pdf itp.)
  • Lista linków wychodzących ze strony
  • Informacje o bezpieczeństwie
  • Kody odpowiedzi serwera dla podstron (czy serwer zwraca poprawne odpowiedzi, czy odpowiedzi błędu)
  • Lista meta titles wraz z informacjami czy są one oryginalne i spełniają wymogi długości
  • Lista meta descriptions wraz z informacjami czy są one oryginalne i spełniają wymogi długości
  • Lista meta keywords
  • Lista nagłówków H oraz tego czy są one oryginalne
  • Lista obrazów wraz z ich parametrami takimi jak wielkość czy wypełnienie atrybutu alt
  • Lista wskazań kanonicznych dla poszczególnych podstron
  • Paginacja
  • Hreflangi
  • Sitemapy
  • Page Speed

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Senuto?

  Senuto to płatne polskie narzędzie, za pomocą, którego możemy sprawdzić bardzo wiele różnych elementów związanych z widocznością naszej strony internetowej oraz wesprzeć się w tworzeniu treści przez dedykowane temu rozwiązanie AI i bazę słów kluczowych.

  Jednak skupiając się na audycie warto będzie skorzystać przede wszystkim z oferowanego przez Senuto:

  1. Narzędzia analizy widoczności, które pokazuje nam:
  2. na jakie słowa kluczowe, na jakich pozycjach widoczna jest nasza strona w organicznych wynikach wyszukiwania, wraz z wykresem
  3. możemy sprawdzić wzrosty i spadki poszczególnych pozycji w wybranym przez nas czasie
  4. zweryfikować z kim konkurujemy w wynikach Google, na jakie konkretnie frazy
  5. czy nasz serwis przejawia sezonowość
  6. czy dochodzi do kanibalizacji słów kluczowych w ramach naszej strony
  7. jakie podstrony, sekcje, ścieżki na naszej stronie generują ruch
  8. jakie cechy mają frazy powiązane z naszą stroną
  • Narzędzia do monitoringu

  W ramach Senuto możemy dodać do stałego monitoringu powyższych elementów strony w ilości w jakiej przewiduje nasz plan subskrypcyjny, a zatem możemy monitorować postępy naszych działań nieprzerwanie.

  Senuto jako płatne narzędzie oferuje pakiety, opłacane w ramach miesięcznych subskrypcji w kwotach od 99 do 699 zł miesięcznie, różniące się znacznie zakresem.

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia SemRush?

  SemRush to pochodzące ze Stanów Zjednoczonych płatne narzędzie do kompleksowej analizy stron internetowych, za pomocą którego możemy sprawdzić naprawdę wiele elementów związanych z ruchem dla wskazanej przez nas witryny, pochodzącym z różnych kanałów.

  SemRush oferuje możliwość dość szczegółowe analizy serwisów internetowych bez konieczności posiadania dostępu do nich. Zatem dane możemy sprawdzić nie tylko dla swojej strony, ale także podejrzeć do robi konkurencja.

  Główne elementy narzędzia SemRush przydatne w ramach audytu SEO, znajdują się ramach sekcji SEO i są to:

  • Competitive research – na który składają się takie elementy jak analiza ruchu, analiza widoczności organicznej, linki prowadzące do witryny i keyword gap pomiędzy wskazaną stroną, a jej konkurencją
  • Keword research – na który składają się keywords manager, keyword magic tool, pozycje słów kluczowych oraz organic traffic insights
  • Link building – analiza backlinków, audyt backlinków, narzędzie wsparcia link buildingu
  • On page & tech SEO – na który składa się automatyczny audyt, listing management, seo content template wspomagające tworzenie treści, On page SEO checker i Log File Analyzer

  Nie jest to oczywiście pełen zakres możliwości narzędzia SemRush, posiada on także szerokie analizy dla innych gałęzi marketingu online takich jak płatne kampanie czy social media. Może być także bardzo dużym wsparcie w tworzeniu treści na strony www.

  Narzędzie to jest płatne, rozliczane w miesięcznym abonamencie w kwotach od 129$ do 499$ miesięcznie w zależności od wybranego pakietu.

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Ahrefs?

  Narzędzie Ahrefs w przypadku przeprowadzania audytu SEO może być dla nas przydatne w ramach dwóch kluczowych elementów takiej analizy, jakimi są weryfikacja techniczna oraz analiza profilu linków przychodzących.

  Ahrefs pozwala nam na szczegółową analizę tego jakie domeny linkują do naszej strony, z wykorzystaniem jakich anchor tekstów oraz jakie są to ilości backlinków. Aby ułatwić nam tę analizę Ahrefs wprowadził swoje własne dedykowane parametry oceny strony internetowej pod kątem jakości jej profilu linków w porównaniu z innymi. Są to Domain Rating oraz URL Rating.

  Drugą przydatną w przypadku audytu SEO funkcją Ahrefs, jest automatyczny audyt techniczny strony, który wskazuje nam naprawdę bogaty wachlarz elementów możliwych do poprawy, które nie pojawiają się w innych narzędziach lub pojawiają się w mniejszym zakresie.

  W ramach Ahrefs możemy także zdefiniować projekty, dla których analiza techniczna odbywać się będzie cyklicznie, a my otrzymywać będziemy, jej wyniki na maila, tak aby być na bieżąco ze stanem danej witryny.

  Ahrefs jest narzędziem płatnym, do wyboru mamy pakiety o różnych zakresach mieszczące się w przedziale od 99 aż do 999$ miesięcznie.

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Majestic SEO?

  Narzędzie Majestic SEO skupia się na analizie profilu linków kierujących do strony. Za jego pomocą możemy sprawdzić w zasadzie każdy aspekt związany z link buildingiem danej strony www.

  Możemy przeanalizować listę domen kierujących do naszej witryny, konkretną listę adresów url oraz sprawdzić rozkład poszczególnych anchor tekstów. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać całościowy obraz tego jak wygląda profil linków wskazanej witryny. Majestic pozwala analizować nie tylko obecne linki, ale także ich historię, aż do 5 lat wstecz, dzięki czemu jesteśmy w stanie ustalić, jak wyglądało dotychczasowe pozycjonowanie.

  Dla ułatwienia porównania ze sobą poszczególnych stron internetowych twórcy narzędzia Majestic SEO stworzyli parametr Trust Flow, który ocenia strony pod kątem jakości ich profilu linków w 100 stopniowej skali. Pozwala to ogólnie porównać jakość działań link building dla wielu stron internetowych.

  Majestic SEO jest narzędziem płatnym, w zależności od tego jaki pakiet wybierzemy, zapłacimy za niego od 46 do 379$ miesięcznie.

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Google Keywords Planner?

  Google Keywords Planner, jak sama jego nazwa wskazuje pozwala nam zaplanować słowa kluczowe dla naszej strony internetowej. Keywords Planner jest częścią Google Ads, a więc nie jest dedykowany stricte działaniom SEO, jednak jest w nich przydatny.

  W ramach tego narzędzia, możemy sprawdzić ilość wyszukiwań poszczególnych wskazanych przez nas słów kluczowych, dzięki czemu ocenić czy warto uwzględniać je w pozycjonowaniu. Możemy także uzyskać propozycje słów kluczowych do rozważenia, związane ze wskazanym przez nas zakresem tematycznym.

  Google Keywords Planner jest narzędziem darmowym, jednak, aby uzyskać dla wskazanych przez nas słów informacje o konkretnych miesięcznych ilościach wyszukiwań, a nie jedynie ich zakresach, musimy mieć aktywną kampanię Google Ads na tym samym koncie.

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Google Page Speed Insights?

  Narzędzie Page Speed Insights pozwala nam sprawdzić ocenę parametrów Core Web Vitals (Podstawowych Wskaźników Internetowych) dla danej strony www, oddzielnie dla wyników mobilnych oraz desktopowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się jak szybko wczytuje się nasza strona internetowa oraz jakie potencjalne problemy może ona generować w interakcjach z użytkownikami.

  Narzędzie to oprócz samej oceny poszczególnych elementów, podaje nam także informacje, co możemy naprawić na stronie, aby dany wynik był lepszy. Otrzymujemy także przykłady poszczególnych błędów.

  Jak wszystkie narzędzia Google, Page Speed Insights jest narzędziem w pełni darmowym.

  Co można sprawdzić za pomocą narzędzia Similar Web?

  Narzędzie SimilarWeb sprawdzi się przy przeprowadzaniu audytu SEO, ponieważ pozwala na uzyskanie cennych informacji na temat konkurencji oraz analizę wydajności własnej witryny.

  Oto kilka kluczowych elementów, które można sprawdzić za pomocą SimilarWeb, a które sprawdzą się przy audycie SEO:

  • Ruch na stronie internetowej – SimilarWeb pozwala na monitorowanie ilości odwiedzin danej witryny oraz źródeł, z których pochodzi ten ruch
  • Analiza słów kluczowych – pozwala na identyfikację słów kluczowych, które przynoszą ruch na stronę konkurencji
  • Porównanie konkurencji – pozwala na porównanie własnej witryny z konkurencją pod kątem ilości ruchu, źródeł ruchu, słów kluczowych i innych istotnych wskaźników
  • Analiza demograficzna – umożliwia zrozumienie, kto odwiedza witrynę, w tym jego wiek, płeć i lokalizację
  • Analiza ruchu organicznego i płatnego – możliwość monitorowania, ile ruchu generuje się na stronie za pomocą wyników organicznych i płatnych
  • Analiza popularności treści – pozwala na identyfikację najbardziej popularnych treści na konkurencyjnych witrynach
  • Analiza trendów – pozwala na śledzenie zmian w ruchu i zachowaniach odwiedzających witrynę

  Similar Web jest narzędziem płatnym, które oferuje pakiety za 125 lub 333$ miesięcznie. W przypadku dużych firm można także skorzystać z rozwiązania dedykowanego, które stanowić będzie indywidualny pakiet dostępnych elementów w cenie ustalonej dla konkretnej firmy.

  Które narzędzia są niezbędne do przeprowadzenia audytu SEO?

  Aby przeprowadzić profesjonalny audyt SEO niezbędne będą nam wszystkie z bezpłatnych narzędzi Google wspomniane powyżej, są one absolutną podstawą. Jednak same nie wystarczą, aby nasz audyt był wystarczająco kompleksowy i aby zalecenia optymalizacyjne były pełne.

  Potrzebować będziemy jeszcze uzupełnienia informacji, które oferuje nam Google o informacje z narzędzi komercyjnych, które pozwolą nam na:

  • Dogłębną analizę techniczną (np. Screaming Frog i Ahrefs)
  • Analizę konkurencji (np. SemRush, Similar Web lub dla polskiego serwisu Senuto)
  • Dokładną analizę profilu linków (np. Majestic SEO, Ahrefs lub SEMrush)

  Podsumowanie

  Rynek narzędzi SEO jest bardzo szeroki, każde oferuje nieco inny zestaw możliwości, jednak część z ich funkcji pokrywa się. Zatem aby wybrać odpowiednie dla nas narzędzia musimy przeanalizować jakie konkretne parametry będziemy sprawdzać i w jakim zakresie. Pozwoli to na ustalenie optymalnego dla nas zestawu rozwiązań, zarówno pod kątem informacji jakie chcemy pozyskiwać, ale także skali naszych działań.

  Duża agencja SEO będzie potrzebować zupełnie innych pakietów w tych samych narzędziach niż freelancer i związane jest to nie tylko z ceną, ale z zakresem merytorycznym oraz miesięczną ilością wykonywanych audytów.

  Porozmawiajmy!

  Adrianna Napiórkowska
  Adrianna Napiórkowska

  Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z sektora finansowego (Bank Millennium, Bank Meritum, Finai S.A.), e-commerce (np. Black Red White, Autoland, Mumla). W Up&More odpowiada między innymi za projekty SEO dla Panek Car Sharing, Amerigas, Interparking, H+H czy Autoplaza.