Spis treści

  odpowiedzi http

  Stan techniczny naszej strony internetowej wpływa bezpośrednio na jej widoczność w wyszukiwarce. Jest on (oprócz contentu i link buildingu) jednym z trzech najważniejszych czynników rankingowych Google, więc nie możemy go zignorować.

  Stan techniczny witryny przed rozpoczęciem pozycjonowania weryfikujemy w trakcie audytu SEO, a jednym z elementów, które należy sprawdzić jest to czy nie pojawiają się duże ilości negatywnych odpowiedzi HTTP.

  Czym są odpowiedzi HTTP?

  Odpowiedzi HTTP to krótkie informacje z serwera pojawiające się w odpowiedzi na próbę odwiedzenia danego adresu url przez użytkownika, robota wyszukiwarki, crawler itp. Pojawiają się one na samej górze witryny i nie są jej częścią, a jedynie komunikatem, że serwer dostał żądanie wyświetlenia strony i jak na nie zareagował. Serwer wysyła odpowiedź HTTP za każdym razem, kiedy jakakolwiek przeglądarka wchodzi z nim w interakcję.

  Jakie mogą być odpowiedzi HTTP?

  Kody odpowiedzi mogą być zarówno pozytywne – kiedy serwer pozwolił na wyświetlenie danej strony, jak i negatywne, kiedy wyświetlenie strony nie powiodło się. Przyczyn niewyświetlenia strony może być wiele i jakie one są możemy rozpoznać właśnie po kodzie odpowiedzi HTTP jaki otrzymaliśmy dla danego adresu url. Każda odpowiedź HTTP zarówno pozytywna i jak i negatywna ma przypisany jej dedykowany kod, który jeszcze przed głębszą analizą wskazuje nam z jakim problemem mamy do czynienia.

  Jakie mogą być kody odpowiedzi HTTP?

  Lista kodów odpowiedzi HTTP dzieli się zasadniczo na 5 różnych klas – odpowiedzi z kodami 100, 200, 300, 400 i 500.

  Pozytywne kody odpowiedzi:

  • Kody z numerem 100 – są to kody czysto informacyjne wskazujące, że żądanie przesłane do serwera jest kontynuowane.
  • Kody z numerem 200 – to kody pozytywnej odpowiedzi wskazujące na to, że żądanie przesłane przez przeglądarkę zostanie pomyślnie zrealizowane.

  Najczęstsze negatywne kody odpowiedzi:

  • Kod 301 (moved permanentyly) – dany adres url został trwale przekierowany na inny adres url
  • Kod 302 (found)  – oznacza tymczasowe przekierowanie danego adresu url na inny
  • Kod 304 (not modified) – wskazuje, że nie ma potrzeby ponownego przesyłania żądanych zasobów
  • Kod 400 (bad request) – wskazuje, że serwer nie może przetworzyć żądania lub nie przetworzy go z powodu czegoś, co jest postrzegane jako błąd użytkownika
  • Kod 401 (unauthorized response)  – wskazuje, że żądanie użytkownika nie zostało ukończone, ponieważ brakuje prawidłowych poświadczeń uwierzytelniających dla żądanego zasobu
  • Kod 403 (forbidden) – oznacza, że serwer zrozumiał przesłane żądanie, ale odmawia jego autoryzacji
  • Kod 404 (not found) – serwer nie jest wstanie odnaleźć strony znajdującej się pod wskazanym adresem url, zazwyczaj wynika to z błędu w podanym adresie, bądź usunięciu danego adresu url ze struktury strony
  • Kod 405 (method not allowed) – zasób znajdujący się pod wskazanym adresem url istnieje, ale klient skorzystał z niedozwolonej metody HTTP
  • Kod 408 (request timeout) – został przekroczony limit czasu na odpowiedź
  • Kod 410 (gone) – wskazuje, że dostęp do zasobu docelowego nie jest już dostępny na serwerze i prawdopodobnie będzie to trwałe
  • Kod 429 (too many requests) – zbyt wiele żądań do serwera w danym czasie
  • Kod 499 (client closed request) – klient zamknął stronę w czasie przetwarzania zapytania przez serwer
  • Kod 500 (internal server error) – wewnętrzny błąd serwera
  • Kod 501 (not implemented) – oznacza, że serwer nie obsługuje funkcji wymaganych do realizacji żądania
  • Kod 502 (bad gateway) – serwer, który otrzymał zapytanie dostał nieprawidłową odpowiedź od serwera nadrzędnego
  • Kod 503 (service unavailable) – serwer nie jest gotowy do udzielnie odpowiedzi, np. przez zbyt dużą ilość zapytań
  • Kod 504 (gateway timeout) – serwer, który otrzymał zapytanie nie dostał na czas odpowiedzi od serwera nadrzędnego

  W jakim narzędziu można sprawdzić błędy serwera?

  Błędy serwera można sprawdzić za pomocą wielu narzędzi. W przypadku, kiedy mamy dostęp do samego serwera najłatwiej będzie oczywiście sprawdzić jego logi i zobaczyć jakie błędy pojawiały się w ostatnim czasie.

  Jednak jako osoba przeprowadzająca audyt SEO, nie zawsze mamy takie dostępy, tu z pomocą przychodzi nam Google Search Console, które część z błędów serwera pokazuje w raporcie indeksowania stron. Nie są to oczywiście dane real time, a dane na temat tego jakie odpowiedzi negatywne od serwera otrzymał robot wyszukiwarki ostatni raz, kiedy odwiedzał daną stronę www.

  Przydatne mogą być także crawlery, jak na przykład program komputerowy Screaming Frog SEO Spider, który odpytuje serwer pojedynczo o każdy adres url i następnie pokazuje nam jakie odpowiedzi uzyskał.

  Jaki jest wpływ błędów serwera na pozycjonowanie strony?

  Jak widzimy powyżej wiele negatywnych odpowiedzi serwera nie wynika z błędu użytkownika, a bezpośrednio z błędów danego serwera lub serwera nadrzędnego. Tego rodzaju błędny mogą wpływać na możliwość indeksowania zasobów witryny przez roboty wyszukiwarek, a co za tym idzie na widoczność danej strony internetowej.

  Wszystkie pojawiające się na dany moment błędy serwera powinny zostać wykryte w trakcie audytu SEO i naprawione podczas optymalizacji, aby nie zakłócały użytkownikom korzystania z danej strony www oraz nie miały negatywnego wpływu na pozycjonowanie.

  Porozmawiajmy!

  Adrianna Napiórkowska
  Adrianna Napiórkowska

  Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z sektora finansowego (Bank Millennium, Bank Meritum, Finai S.A.), e-commerce (np. Black Red White, Autoland, Mumla). W Up&More odpowiada między innymi za projekty SEO dla Panek Car Sharing, Amerigas, Interparking, H+H czy Autoplaza.