Spis treści

  stosunek treści do kodu

  Na pozycje strony www w wynikach wyszukiwania wpływa wiele jej elementów technicznych i treściowych, które należy zweryfikować na etapie przeprowadzania kompleksowego audytu SEO, jeszcze przed startem działań pozycjonerskich. Jednym z takich ważnych elementów do sprawdzenia,  który stanowi zarówno fragment optymalizacji technicznej jak i contentowej jest stosunek treści do kodu strony.

  Czym jest stosunek treści do kodu strony?

  Stosunek treści do kodu strony (ang. Text to code ratio – THR) to proporcja pomiędzy literalną treścią strony (tym co widoczne jest dla użytkownika), a ilością kodu HTML.

  Na treść strony, która brana jest pod uwagę w ustalaniu stosunku do ilości kodu HTML składają się takie elementy jak: content tekstowy, zdjęcia, grafiki, video czy animacje. Natomiast kod HTML to oczywiście kod źródłowy strony, który umożliwia wyświetlanie wszystkich elementów treści.

  Za pomocą jakich narzędzi można sprawdzić stosunek treści do kodu strony?

  Stosunek treści do kodu strony sprawdza się zawsze na potrzeby przeprowadzanego audytu SEO, ponieważ jest on jednym z czynników wpływających na widoczność strony w wyszukiwarce. Istnieją oczywiście narzędzia, które prezentują nam ten wynik dla wskazanej przez nas witryny.

  Jednym z takich narzędzi jest Webspeed od Inensys Tools, który ogólnie jest narzędziem, do analizy technicznych elementów strony mających wpływ na prędkość jej działania oraz czas wczytywania. Jednak w analizie serwisu za jego pomocą, pojawia się wartość stosunku treści do kodu danej witryny, wyrażona w procentach.

  Kolejnym przykładem narzędzia, może być Text to code ratio checker od Godzio Link, który dedykowany jest weryfikacji tylko tego konkretnego parametru i który dodatkowo pokazuje nam, ile konkretnie treści oraz kodu html znajduje się na naszej stronie.

  Proste checkery stosunku treści do kodu, ma na swoich stronach także wiele agencji specjalizujących się w pozycjonowaniu stron i oferujących darmowe audyty SEO.

  Jaki stosunek treści do kodu strony można uznać za dobry, a jaki za zły?

  Przyjmuje się, że poprawny stosunek treści do kodu to taki powyżej 15%, niektóre źródła mówią jednak o poziomie 20%. Bezpieczniej będzie będzie nie celować w ten niższy wynik i jeśli narzędzia wskażą nam rezultat poniżej 20%, warto zainteresować się co powoduje taki stan rzeczy i rozważyć optymalizację strony w tym kierunku.

  Jakie mogą być przyczyny niskiego stosunku treści do kodu strony i jak można go zwiększyć?

  Jeśli podczas profesjonalnego audytu SEO zweryfikujemy, że stosunek treści do kodu strony jest niski, mogą istnieć zasadniczo dwie przyczyny takiego stanu rzeczy – zbyt mała ilość treści zamieszczona na stronie lub zbyt duża ilość kodu jak na rozmiar danego serwisu www.

  Rozwiązanie pierwszego problemu jest dość proste – należy stworzyć więcej wartościowej dla użytkownika treści, uzupełniając ją o słowa kluczowe oraz atrakcyjne elementy wizualne jak zdjęcia, grafiki czy wideo.

  Zdecydowanie bardziej problematyczna jest druga przyczyna, ponieważ jej naprawa wymaga już wiedzy technicznej i umiejętności programowania. Przyczyn zbyt dużej ilości kodu może być naprawdę wiele, główne z nich to między innymi błędy kodu oraz nadpisywanie się kodu w niekontrolowanych ilościach. Nadmiarową ilość kodu potrafią także generować niektóre narzędzia analityczne oraz wtyczki instalowane z poziomu CMSa danej strony internetowej.

  W przypadku niskiego wyniku THR, analizie powinniśmy poddać kod naszej strony, aby wykluczyć wszelkie możliwe przyczyny jego nadmiernego rozrostu i zapobiec temu w przyszłości.

  Dlaczego stosunek treści do kodu strony jest ważny w pozycjonowaniu?

  Stosunek treści do kodu jest ważny w pozycjonowaniu przede wszystkim dlatego, że pozwala nam szybko zdiagnozować czy nasza strona nie ma zbyt mało contentu. Ilość i jakość contentu występującego na stronie jest jednym z najważniejszych czynników rankingowych i to głównie na jej podstawie, Google ustala pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania. Zatem jeśli mamy jej realnie zbyt mało nasze pozycjonowanie nie przyniesie żadnych sensownych efektów.

  Bardzo niski stosunek treści do kodu może wskazywać także na problemy techniczne naszej strony, które mogą przyczyniać się do obniżania jej pozycji, więc jest on sygnałem jasno wskazującym nam na konieczność przeprowadzenia audytu.

  Porozmawiajmy!

  Adrianna Napiórkowska
  Adrianna Napiórkowska

  Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z sektora finansowego (Bank Millennium, Bank Meritum, Finai S.A.), e-commerce (np. Black Red White, Autoland, Mumla). W Up&More odpowiada między innymi za projekty SEO dla Panek Car Sharing, Amerigas, Interparking, H+H czy Autoplaza.