Spis treści

  Na rynku istnieje wiele narzędzi wspierających codzienne działania SEO. Wspomagają one różne aspekty pozycjonowania takie jak audyt i optymalizacja stron internetowych, content marketing czy link building. 

  Narzędzie Majestic SEO

  Jednym z popularniejszych narzędzi służących do analizy linków przychodzących, a tym samym całego profilu backlinków strony jest MajesticSEO. Jest to amerykańskie narzędzie, które oprócz swojej oryginalnej, angielskiej wersji językowej ma też wersje w języku polskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, japońskim, holenderskim, portugalskim oraz chińskim. 

  Do czego służy MajesticSEO?

  Tak jak wspomniałam jest to narzędzie, dzięki któremu możemy przejrzeć oraz przeanalizować jakość dowolnej strony internetowej, bez konieczności posiadania dostępu do jej Google Search Console. Jest to szczególnie przydatne na etapie planowania strategii pozycjonowania witryny, ponieważ możemy podejrzeć jak z link buildingiem radzi sobie nasza konkurencja oraz z jakich źródeł pozyskuje linki. 

  Jednak MajesticSEO jest także nieoceniony w przypadku analizy naszej własnej witryny, ze względu na to, że Google Search Console w zasadzie pokazuje nam po prostu listę linków jakie kierują do danej witryny, więc całą analizę musimy przeprowadzić sami, mówiąc kolokwialnie „na piechotę”. Natomiast MajesticSEO posiada szereg różnych analiz, które pozwolą nam spojrzeć na linki i domeny pod wieloma kątami. 

  Co możemy sprawdzić za pomocą MajesticSEO?

  Po zalogowaniu się do panelu, w celu rozpoczęcia analizy musimy podać adres domeny głównej, konkretny adres url lub adres subdomeny. Istnieje także możliwość podania frazy kluczowej, wtedy pojawią się dla niej propozycje stron internetowych, o które może nam chodzić.

  Po podaniu adresu otrzymujemy podsumowanie analizy profilu linków, na które składają się:

  • Ocena trust flow całej domeny lub adresu url oraz trust flow w poszczególnych zakresach tematycznych
  • Ocena citation flow razem z link graphem oraz wykresem obrazującym profil linków
  • Liczba linków prowadzących do domeny obecnie oraz historycznie
  • Liczba domen kierujących do strony obecnie i historycznie
  • Ilość adresów IP kierujących do strony obecnie i historycznie
  • Odwołujące się podsieci
  • Usunięte linki
  • Liczba linków po redukcji szumu
  • Liczba linków odrębnych
  • Liczba linków zduplikowanych + ich analiza
  • Lista najpopularniejszych linków
  • Linki wychodzące
  • Informacje o domenie
  • Gęstość linków przychodzących
  • Historia linków zwrotnych wraz z ich listą
  • Linki pochodzące ze stron rządowych
  • Wykres odsyłających domen
  • Analiza anchor tekstów

  Ocena trust flow w narzędziu MajesticSEO

  Parametr trust flow jest autorskim sposobem oceny jakości profilu linków strony, udostępnionym przez twórców narzędzia MajesticSEO. Ma on służyć obiektywnej ocenie jakości link buildingu strony internetowej. Został stworzony na podstawie wytycznych jakie Google udostępnia dla webmasterów, ale należy pamiętać, że nie jest to ocena pochodząca od samego Google, więc może się różnić od realnej oceny strony przez robota wyszukiwarki. 

  Trust flow otrzymujemy w efekcie analizy linków prowadzących do danej strony internetowej. W praktyce ma on ocenić, ile wartościowych i zaufanych linków (spośród wszystkich) prowadzi do danej domeny. Współczynnik ten ułatwia porównywanie wielu domen pod tym kątem. Przyjmuje się, że trust flow powyżej 20 uznawany jest za dobry.

  W ramach parametru trust flow otrzymujemy także wynik dla analizowanej domeny w poszczególnych zakresach tematycznych, ponieważ może on różnić się od całościowego.

  Ocena Citation Flow

  Jest to kolejny autorski parametr MajesticSEO, który odzwierciedla po prostu liczbę wszystkich linków prowadzących do danej strony internetowej. Średni stosunek trust flow do citation flow powinien wynosić około 0,5.

  Jest to wykres obrazujący sieć linków otaczającą daną domenę oraz powiązania jakie między nimi zachodzą. Jeśli tych powiązań jest zbyt wiele, a wskaźnik średniej ilości linków na domenę znacząco przekracza 1, to znak, że nasz profil linków wymaga dogłębnej analizy. 

  Ten wykres obrazuje jakość profilu linków poprzez rozmieszczenie ich na wykresie, gdzie osią x jest citation flow, a osią y trust flow. Jeśli na wykresie występuje zagęszczenie fioletowych punktów oznacza to, że wiele linków posiada ten sam trust flow oraz citation flow. 

  Liczba linków, domen oraz IP kierujących do domeny

  Kolejnymi elementami analizy jest liczba linków – konkretnych adresów url, domen (łączna liczba domen z których pochodzą linki) oraz liczba adresów IP kierujących domen. Każdy z tych elementów możemy rozwinąć do pełnej listy, tak aby przejrzeć je punkt po punkcie.

  Przeglądać możemy je w indeksie bieżącym (ostatnie 3 miesiące) oraz indeksie historycznym (ostatnie 5 lat).

  Odwołujące się podsieci

  Następnym punktem analizy są odwołujące się podsieci, możemy sprawdzić z ilu podsieci pochodzą linki prowadzące do strony. Jeśli ilość podsieci jest niewielka w stosunku do ilości linków kierujących do strony może to oznaczać profil linków budowany w sposób nienaturalny.

  Liczba linków odrębnych, usuniętych, zduplikowanych oraz po redukcji szumu

  W tej części analizy możemy przyjrzeć się specyfice naszych linków pod nieco innym kątem niż bezpośrednio ich jakość. Sprawdzimy tu liczbę linków odrębnych – czyli takich które pochodzą z różnych domen. Linki zduplikowane to natomiast te, które nie zakwalifikowały się jako odrębne (z jednej domeny prowadzi wiele linków do analizowanej strony). Linki usunięte to oczywiście linki, które kiedyś prowadziły do strony, a obecnie już nie.

  Ostatnim rodzajem linków w tej analizie są linki po redukcji szumu – czyli te, które są realnie istotne dla danej domeny, po usunięciu tych bezwartościowych. 

  Najpopularniejsze linki

  Jest to lista najwyżej ocenianych linków zwrotnych, które prowadzą do analizowanej przez nas domeny. Możemy tutaj zobaczyć, ile linków z danej (wartościowej) domeny, prowadzi do naszej strony.

  Linki wychodzące

  To ilość linków, które z naszej domeny prowadzi do innych domen. W przypadku analizy jedynie konkretnego adresu url zobaczymy też ilość linków wewnętrznych do innych urli na stronie. 

  Informacje o domenie

  Jest to lista podstawowych informacji o domenie takich jak adres IP, pozycja w rankingu MajesticSEO, ilość indeksowanych adresów url oraz ilość przeszukanych adresów url.

  Gęstość linków przychodzących

  Jest to wykres określających w jakim zagęszczeniu innych linków na stronach występuje link do naszej witryny. Im bliżej lewej strony wykresu widzimy linki o tak zwanym low density, czyli linki występujące np. jako pojedyncze w paragrafie tekstu. Im dalej w kierunku prawej strony widzimy ilość linków high density, czyli tych występujących w dużym zagęszczeniu innych linków np. w menu czy stopce. 

  Historia linków zwrotnych

  To wykres pokazujący ilość linków przychodzących w czasie w ciągu ostatniego pół roku z podziałem na poszczególne dni. Pod wykresem znajdziemy podział tych linków na różne kategorie.

  Linki przychodzące ze stron rządowych

  Zobaczymy tu listę linków ze stron rządowych, czyli tych, które zgodnie z prawem mogą używać domen z rozszerzeniem .gov oraz .edu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ te linki mają zawsze bardzo wysoką wartość, ze względu na to, że są niezwykle zaufane, a pozyskanie ich zazwyczaj wiąże się z jakąś formą współpracy pomiędzy naszą domeną, a stroną rządową. Co automatycznie podnosi zaufanie do naszej strony i treści na niej zamieszczanych. 

  Wykres odsyłających domen

  Czyli wykres nowych domen kierujących do naszej strony, każdego dnia przez ostatnie 6 miesięcy. 

  Analiza anchor tekstów – jest to analiza wszystkich anchor tekstów prowadzących do naszej strony w różnych linkach. Otrzymujemy tu ich listę oraz wykres z procentowym udziałem najważniejszych z nich. Dzięki analizie anchor tekstów możemy sprawdzić na jakie słowa pozycjonuje się dana strona, więc możemy w ten sposób uzyskać pewien obraz kierunków działań konkurencji. 

  Co jeszcze można zweryfikować za pomocą MajesticSEO?

  Sprawdzanie profilu linków wskazanej przez nas domeny to nie jedyne opcje jakie oferuje MajesticSEO. Kolejnym elementem możliwej analizy jest porównanie między sobą dwóch wskazanych domen pod kątem następujących parametrów – historia linków, historia wskaźnika flow metric, tematyka oraz clique hunter (narzędzie do odnajdywania linków prowadzących do więcej niż jednego konkurenta).

  Narzędzie Bulk Backlink Checker, które pozwala na wgranie oraz analizę do 400 adresów url pod kątem ich jakości. Baza tego narzędzia wynosi ponad 10 mld linków.

  Kolejnym elementem dostępnym w MajesticSEO jest sekcja dotycząca słów kluczowych w ramach, której mamy generator słów kluczowych, analizę słów kluczowych oraz search explorer, który pozwala nam znaleźć i zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne słowa kluczowe są dla nas istotne.

  Analiza sąsiedztwa, czyli narzędzie pozwalające zweryfikować jakie inne domeny znajdują się pod dokładnie tym samym adresem IP co analizowana strona.

  Kolejną sekcją w MajesticSEO jest zakładka „eksperymentalne”, gdzie pojawiają się wszelkie rozwiązania, które twórcy narzędzia obecne testują. Możemy tutaj skorzystać z rozwiązań w wersji beta.

  Następnie mamy zakładkę „raporty spersonalizowane” w ramach, której możemy przygotować swój własny raport zawierający jedynie te dane spośród wielu dostępnych w MajesticSEO, które nas realnie interesują w danym momencie.

  Jednym z ostatnich elementów jest ranking Majestic Million, który obejmuje milion stron internetowych uszeregowanych według ilości odwołujących się do nich podsieci.

  Czy MajesticSEO jest narzędziem płatnym?

  MajesticSEO jest narzędziem płatnym dostępnych w trzech planach cenowych:

  • Lite – do analizy małej grupy stron internetowych
  • Pro – dla agencji interaktywnych, sklepów internetowych i pozycjonerów
  • API – dla dużych agencji oraz programistów, którzy chcą pobierać dane po API

  Wskazane pakiety nie różnią się jedynie ceną za możliwość sprawdzenia konkretnej ilości adresów url, ale w każdym pakiecie mamy dostęp do różnych z opisanych powyżej elementów narzędzia MajesticSEO.

  Czy warto wykupić dostęp do narzędzia MajesticSEO?

  Jeśli pracujemy na więcej niż jednej witrynie, prowadzimy stałe działania SEO dla różnych stron, przygotowujemy oferty i strategie dla klientów, MajesticSEO będzie dla nas bardzo przydatnym i wartościowym narzędziem w codziennej pracy. Pozwoli na analizę doczasowych działań i ustalenie dalszych kierunków rozwoju pozycjonowania dla wybranej witryny. 

  Porozmawiajmy!

  Adrianna Napiórkowska
  Adrianna Napiórkowska

  Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z sektora finansowego (Bank Millennium, Bank Meritum, Finai S.A.), e-commerce (np. Black Red White, Autoland, Mumla). W Up&More odpowiada między innymi za projekty SEO dla Panek Car Sharing, Amerigas, Interparking, H+H czy Autoplaza.