Spis treści

  W świecie zdominowanym przez cyfryzację i otaczające nas zewsząd dane liczbowe, umiejętność efektywnego wizualizowania i zrozumienia tych danych jest niezwykle ważna. Szczególnie istotne jest to w momencie, kiedy chcemy jak najefektywniej wydać nasze pieniądze. Właśnie tutaj wkracza Google Data Studio, umożliwiając użytkownikom łatwe tworzenie raportów, które nie tylko prezentują dane w atrakcyjny sposób, ale również dostarczają głębszego zrozumienia i wglądu w badane zjawiska. Z poniższego artykułu dowiesz się najważniejszych rzeczy o Google Data Studio oraz zobaczysz, jak proste jest stworzenie podstawowego raportu.

  Looker Studio — czym jest i jak stworzyć podstawowy raport?

  Google Data Studio czy Looker Studio?

  Zanim zaczniemy, musimy wyjaśnić jedną rzecz: Google Data Studio to stara nazwa narzędzia, które obecnie znamy jako Looker Studio. Zmiana ta nastąpiła w 2022 r., jednak samo narzędzie nie zmieniło się zbytnio od tamtego czasu. W artykule będę używał tych nazw zamiennie.

  Dlaczego warto korzystać z Google Data Studio? 

  Google Data Studio posiada wiele istotnych zalet, które przyczyniają się do jego popularności i przydatności w branży analizy danych. Przede wszystkim, jest to narzędzie dostępne za darmo, co pozwala na łatwy dostęp i eksplorację jego możliwości bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Ponadto Data Studio oferuje prosty i intuicyjny interfejs, co sprawia, że jest łatwe w obsłudze nawet dla osób bez głębokiej wiedzy technicznej.

  Kolejną zaletą jest szeroka gama dostępnych konektorów i wtyczek, umożliwiających import danych z różnych źródeł. Dzięki temu, można z łatwością połączyć dane z różnych platform, takich jak Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads czy Salesforce, i tworzyć kompleksowe raporty zintegrowane z wieloma źródłami danych.

  Warto również podkreślić, że Google Data Studio umożliwia tworzenie interaktywnych raportów, które pozwalają odbiorcom na eksplorację danych na własną rękę. Dzięki zastosowaniu filtrowania, zakładek czy dynamicznych elementów, użytkownicy mogą dostosować widok raportu według swoich preferencji i uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat badanych danych.

  Kolejną istotną zaletą jest łatwość udostępniania i współpracy. Google Data Studio umożliwia udostępnianie raportów online, dzięki czemu każda osoba z uprawnieniami może zobaczyć i interaktywnie korzystać z raportów. Można również ustawić harmonogram automatycznej aktualizacji danych, co zapewnia, że raporty są zawsze aktualne i dostępne dla całego zespołu.

  Nie można zapomnieć o możliwości personalizacji i projektowania raportów. Google Data Studio oferuje wiele narzędzi i opcji, które umożliwiają dostosowanie wyglądu raportu do własnych preferencji i potrzeb. Możemy zmieniać kolory, czcionki, układ raportu i wiele innych elementów, aby stworzyć profesjonalnie wyglądające i spójne raporty zgodne z naszym wizerunkiem marki.

  Dane w Looker Studio

  Aby tworzyć raporty, musimy mieć podstawę, czyli dane. To dzięki nim będziemy mogli tworzyć tabele, wykresy czy inne zestawienia, które pomogą nam w ich interpretacji.

  Jakie dane możemy importować do Google Data Studio?

  Najprościej mówiąc (i będąc zupełnie szczerym) to niemal wszystkie. Wcześniej wspomniałem o dużej liczbie konektorów danych. Dzięki nim, nie musimy wcześniej przygotowywać danych do prezentacji w Google Data Studio. Najważniejszymi źródłami danych, z których możemy za darmo zaimportować dane do GDS są:

  oraz wiele innych źródeł związanych z Google. 

  Ponadto partnerzy Google udostępnili ponad 800 konektorów, które pomogą połączyć dane z platform takich jak Facebook, Pinterest, Semrush, Twitter Ads itd. 

  Jeżeli korzystamy z własnego narzędzia, którego dane eksportujemy w niecodzienny sposób, możemy je również wykorzystać w tworzonym raporcie. Ważne jest jednak, by sformatować je wcześniej do pliku .CSV, w którym wartości są rozdzielane przecinkami.

  Jak dodać dane do Looker Studio?

  Po utworzeniu pierwszego raportu (co opiszę poniżej), należy wybrać przycisk “Dodaj dane”, znajdujący się w górnym menu. Gdy to zrobimy, rozwinie się okno wyboru źródła, z którego chcemy skorzystać. Jeżeli tworzymy raport od nowa, to przy jego kreowaniu okno wyświetli się samoczynnie.

  Najczęściej wybieranymi źródłami w branży SEM jest Google Analytics i Google Ads, więc dla przykładu wybierzemy tę drugą opcję. Wskazując Google Ads, kolejne okno poprosi nas o wskazanie konta reklamowego, z którego dane chcemy wykorzystać. Gdy to zrobimy, wystarczy kliknąć przycisk “Dodaj”. W ten sposób będziemy mogli wykorzystać wszystkie parametry, które dostępne były np. w raportach Google Ads.

  Warto pamiętać, aby raport w Looker Studio był utworzony na tym samym koncie, na którym korzystamy z Google Ads czy Analytics. W innym przypadku wykorzystanie danych w raporcie nie będzie możliwe.

  Jak stworzyć pierwszy raport w Google Data Studio?

  Tak jak to bywa w przypadku usług związanych z Google, konto jest to samo, co w przypadku Gmaila, Google Ads, YouTube’a i innych narzędzi. Jeżeli interesuje Cię temat raportów, to zakładam, że takie konto posiadasz. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to wystarczy przy jego użyciu zalogować się do panelu Looker Studio

  Kolejnymi krokami po zalogowaniu są:

  1. Kliknięcie w przycisk “+ Utwórz”, co spowoduje utworzenie nowego raportu bez nazwy i wyświetlenie okna z prośbą o wskazanie źródła danych.
  2. Wskazanie źródła danych, opisane we wcześniejszej części artykułu.
  3. Konfiguracja danych w raporcie według potrzeb, przy wykorzystaniu górnego menu oraz pola wyboru danych z prawej strony.

  Omówienie interfejsu

  Panel tworzenia raportu podzielony jest na pięć kluczowych elementów. 

  Zgodnie z kolejnością mamy:

  1. Menu dotyczące pliku.
  2. Menu dotyczące elementów raportu.
  3. Pole robocze, na którym projektujemy raport.
  4. Kolumnę dotyczącą ustawień wybranego elementu.
  5. Kolumnę prezentującą wszystkie dostępne dane, parametry i wartości, które możemy zaprezentować w raporcie.

  Menu dotyczące pliku

  Większość opcji, które możemy tutaj wybrać, to standardowe możliwości edycji pliku w systemie Google. Warto jedynie zwrócić uwagę na pojedyncze pozycje, które są często wykorzystywane w raportach Looker’a:

  1. Plik -> Motyw i układ: opcja umożliwia nam wybór jednego z predefiniowanych stylów graficznych raportu, a także ustawienie układu strony, jej orientacji i rozmiaru. 
  2. Wstaw -> : miejsce, z którego wybieramy niemal wszystkie elementy, które chcemy przedstawić na naszym raporcie. Oprócz różnych rodzajów wykresów, diagramów czy tabel, możemy wybrać także elementy takie jak pole tekstowe, obrazy, różne kształty czy pola wyboru. Po wybraniu elementu wystarczy kliknąć w pole projektowe i przesunąć element w wybrane przez nas miejsce, a następnie dostosować je przy pomocy pola konfiguracji.
  3. Strona -> Nowa strona: zdarzy się, że Twój raport będzie miał kilka stron, np. jeżeli chcemy zaprezentować dane z różnych okresów, kanałów lub po prostu przygotować bardziej rozbudowany raport. W tym menu możemy także zduplikować stronę, którą następnie zmodyfikujemy.

  Menu elementów raportu

  Podobnie jak w menu powyżej, większość elementów jest intuicyjna. Kursor pozwoli nam przesuwać elementy, lupa je przybliży, a strzałki zmienią stronę raportu. Ciekawiej robi się dalej, kiedy pojawiają się elementy charakterystyczne dla środowiska Google Data Studio:

  1. Dodaj dane: opcja opisana kilka akapitów wyżej, pozwalająca na import danych do raportu.
  2. Dodaj wykres: podstawa raportów — im lepiej dobrane wykresy, tym dane będą łatwiejsze do interpretacji. Wykresów do wyboru mamy całą masę, od tych prostszych do najbardziej specyficznych.
  3. Wizualizacje utworzone przez społeczność: menu pozwala na wybór komponentów opracowanych przez zewnętrznych programistów. Opcja jest w fazie BETA (na czerwiec 2023) i należy korzystać z niej ostrożnie.
  4. Dodaj element sterujący: również ważna opcja, pozwalająca nam na dodanie do raportu elementu, którego kliknięcie (lub przesunięcie, ustawienie zakresu itp.) będzie miało wpływ na prezentowane dane. Najczęściej wykorzystuje się tutaj “Ustawienie zakresu dat”, które działa podobnie jak w Google Analytics czy Google Ads. Po dodaniu elementu “z kalendarzem” i ustawieniem mu zakresu dat, wszystkie dane zaprezentowane w raporcie będą dotyczyły tego okresu (chyba że elementy będą skonfigurowane inaczej). Możemy również dodać przycisk, który spowoduje pobranie raportu lub zmieni źródło danych w raporcie.

  Dalej mamy możliwość dodania elementów takich jak obraz, pole tekstowe, linia czy kształty. To samo co w menu na samej górze strony.

  Pole projektowe

  To miejsce, gdzie umieszczamy wszystkie elementy, które chcemy przedstawić w raporcie. Wykresy, tabele, pola tekstowe czy po prostu kontenery zawierające wartości. Projektując raport warto zadbać o jego estetykę i spójny styl, tak żeby inne osoby, do których trafi Twój raport, mogły z łatwością się po nim poruszać. Rozmieszczenie elementów też powinno być zgodne z zasadami UX: przykładowo — wybór zakresu dat umieścimy w prawym górnym rogu tak jak większość znanych aplikacji. 

  Ustawienia konfiguracji i stylu elementu

  Po dodaniu elementu do raportu, będziemy mieć możliwość skonfigurowania jego zawartości oraz stylu. 

  Na przykładzie liniowego wykresu zawartością będzie:

  • Źródło danych: w naszym przypadku Google Ads, ale zdarzy się, że będziemy korzystać z wielu źródeł przy jednym raporcie. Wtedy należy wskazać to, które nas interesuje.
  • Wymiar: najprościej mówiąc jest to kategoria lub atrybut, który grupuje dane na wykresie. W przypadku powyższego wykresu będzie to “Dzień”. 
  • Dane: to wartości, które chcemy przedstawić na wykresie. Powyżej przedstawiono “Koszt” oraz “Kliknięcia”.
  • Domyślny zakres dat: ustawienie tej opcji na “Automatyczne” będą wykorzystywane ustawienia elementu sterującego. Możemy też samodzielnie wskazać zakres, przez co element sterujący nie będzie miał wpływu na tę kwestię.
  • Zakres dat porównania: tutaj możemy wskazać konkretny okres lub po prostu porównywać dane do poprzedniego okresu albo tego samego okresu w poprzednim roku.
  • Filtr: czasami nie chcemy prezentować niektórych danych w elemencie raportu. Wtedy należy to zawrzeć w ustawieniach filtra.

  Pola “Dane” oraz “Wymiary” możemy uzupełnić klikając na niebieski plus i wskazując interesujący nas wymiar z listy lub przeciągnąć z prawej kolumny z danymi. Sposób przedstawienia danych możemy konfigurować przez kliknięcie ikony ołówka. Dzięki temu ustawimy format danych (liczba, procent, waluta itp.), liczbę miejsc po przecinku  czy nazwę wyświetlaną na wykresie.

  Oprócz zawartości elementu, możemy konfigurować jego wygląd. Przełączając się na zakładkę “Styl” mamy możliwość zmiany wyglądu niemal wszystkich elementów, takich jak m.in.:

  • rodzaj wykresu,
  • grubość i kolor linii,
  • tło i kolor wykresu,
  • umiejscowienie etykiet i osi,
  • linie trendu,
  • kolory siatki,
  • elementy legendy itd. 

  Oczywiście możliwości konfiguracji różnią się w zależności od wybranego przez nas elementu. Niektóre elementy umożliwiają wybór większej liczby wymiarów czy danych, a inne pozwalają tylko na dostosowanie stylu.

  Kolumna z danymi

  Ostatnim kluczowym elementem jest kolumna “Dane”. Znajdziemy tutaj wszystkie parametry, które zaimportowaliśmy z naszego źródła kilka kroków temu. Przeciągając je na pole robocze, przedstawimy je w postaci liczby. Możemy też wykorzystać je w tabelach czy wykresach. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku importu z Google Ads, część danych może być nazwana w języku polskim, a część w angielskim. Szukając interesujących Cię parametrów sprawdź obie wersje językowe.

  Możliwe jest także dodawanie własnych pól, np. jeżeli wykorzystujemy nietypowe wskaźniki. W tym celu wystarczy kliknąć “+ Dodaj pole” i zgodnie z instrukcją uzupełnić formułę na podstawie dostępnych danych.

  Krok po kroku: wersja skrócona

  Looker Studio, czy też jak kto woli: Google Data Studio, to rozbudowane narzędzie. W tym artykule przedstawiłem jedynie czubek góry lodowej, aby pokazać, że nie jest to takie straszne narzędzie, jak może się wydawać z zewnątrz. W przyszłości prawdopodobnie pojawi się więcej artykułów na temat Looker Studio, a teraz w ramach podsumowania, przedstawiam skrócony plan tworzenia raportu:

  1. Załóż konto i dodaj pusty raport w panelu Looker Studio.
  2. Wybierz źródło danych, które chcesz prezentować w raporcie.
  3. Na pole robocze dodaj elementy, które przedstawią dane. 
  4. Skonfiguruj elementy, dodając do nich wymiary, dane oraz inne parametry.
  5. Pamiętaj o elementach sterujących, takich jak wybór zakresu dat. 
  6. Gotowy raport możesz udostępniać tak samo, jak inne pliki Google’a. 

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prezentowania danych? Sprawdź SchoolUp!

  Darmowe kursy od Google to dopiero początek. Jeżeli chcesz rozwijać się dalej, uczestnicząc w lekcjach 1:1 z ekspertami marketingu internetowego, zapisz się na nasze kursy! Poziom dopasowany do studenta, sam wybierasz zakres nauki!

  Porozmawiajmy!

  Patryk Żakowicz
  Patryk Żakowicz

  Cześć! Z marketingiem internetowym jestem związany od prawie dwóch lat. Klikam w komputer i wydaje nieswoje pieniądze w taki sposób, by było to najbardziej opłacalne dla właściciela tych pieniędzy : ) Mimo relatywnie krótkiej obecności w branży marketingowej miałem do czynienia z największymi polskimi E-commercami. W UpMore odpowiadam za obsługę projektów m.in. w Google Ads, Facebook Ads oraz Apple Search Ads.