Aktualności

04.06.2019 #WeKnowMore

Forum IAB 2019. Będziemy!

Już w środę startuje Forum IAB 2019, najbardziej inspirująca konferencja marketingowa w rejonie CEE.

Sklepy online , serwisy informacyjne, bankowość internetowa – wszystko, co nasza branża tworzy, opracowywane jest z myślą o mobilnych urządzeniach. URZĄDZENIACH. Nadeszła pora, aby to, co robimy, zaczęło być tworzone z myślą o LUDZIACH. Także tych niepełnosprawnych, mających problem ze standardową obsługą smartfona czy tabletu, a równie aktywnych pod kątem konsumenckim. Już 5. czerwca na Forum IAB opowiem więcej o dostępności i wykluczeniu cyfrowym.

Kwestią dostępności cyfrowej interesuję się od wielu lat, ale zawodowo ze światem wykluczonych cyfrowo zetknąłem się ponad rok temu – byliśmy z zespołem na WordCampie w Poznaniu, gdzie jedna z prelekcji odmieniła moje spojrzenie na temat zupełnie dla mnie do tej pory – niewidzialny. Mikołaj Rotnicki, osoba niewidoma, podczas swojej prelekcji „Jak to widzę, jak to słyszę” wprowadził nas w swój świat cyfrowy pokazując jak on wygląda w świecie osób niewidzących.

Przez ostatni rok, udało mi się odbyć wiele spotkań i rozmów, z osobami zaangażowanymi w tę problematykę zarówno ze strony IAB, jak i Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także niezależnych ekspertów, dzięki którym dane było mi poznać różne obszary tego istotnego i złożonego problemu, i w które dzisiaj chciałbym Was wprowadzić.

Obecnie jest bardzo często mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jedynie nieco ponad 5% stron internetowych w UE w pełni odpowiada standardom dostępności sieci. Dlatego z inicjatywy Konsorcjum W3C (The World Wide Web Consortium), zrzeszającego największe firmy i organizacje świata powstała tzw. Inicjatywa WAI (Web Accessibility Initiative), określająca standardy tworzenia stron www dostępnych dla jak największej liczby użytkowników. Konsorcjum zostało powołane już w 1994 roku a jego zadaniem jest tworzenie wytycznych dotyczących stron internetowych.

Kim są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym dla których tworzone są dedykowane rozwiązania internetowe? Zwyczajowo osoby niepełnosprawne kojarzymy z piktogramem osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wskazujące na problemy motoryczne.

Ale to nie wszystko, bowiem mówimy tutaj również o osobach z dysfunkcją wzroku (od urodzenia lub nabytą), osobach głuchych lub niedosłyszących, osobach z zaburzeniami kognitywnymi, czyli np. osobach z dysleksją, dla których zbyt ozdobne lub mało kontrastowe szare czcionki powodują problemy z przeczytaniem treści, lub osobach z ograniczoną możliwością ruchu rąk, oraz wieloma innymi czasowymi lub trwałymi dysfunkcjami, uniemożliwiającymi swobodne korzystanie z zasobów Internetu.

Dużą i coraz szybciej rosnącą grupą są również osoby starsze - nie możemy zapominać, że starzejące się społeczeństwo tworzy gospodarkę senioralną, ludzi w wieku emerytalnym o olbrzymiej sile nabywczej, która już w perspektywie kilku lat będzie generować miliardy. W Polsce na 100 młodych ludzi przypada 112 seniorów

Powinniśmy jednak myśleć o tym problemie zdecydowanie szerzej, i tak planować strony www czy aplikacje mobilne, aby były one po prostu dostępne dla każdego, bo każdy z nas, wskutek wypadku bądź zdarzenia losowego może znaleźć się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

W ostatnim czasie mieliśmy kilka spotkań w ministerstwach (cyfryzacji oraz infrastruktury i rozwoju), głównym problemem, z jakim obecnie się spotyka to brak jasno określonej metodologii dotyczącej oceniania dostępności cyfrowej stron oraz - z drugiej strony - brak specjalistów posiadających wiedzę z zakresu dostępności. Wiemy jednak, że prace nad usprawnieniem jednego i drugiego aspektu już trwają.

Daje to olbrzymie możliwości związane z biznesem - organizowanie szkoleń i audytów z zakresu dostępności to bardzo duży obszar dla firm z naszej branży.

Więcej na temat dostępności cyfrowej opowiem już jutro na Forum IAB, najbardziej inspirującej konferencji marketingowej w tej części Europy.

Serdecznie zapraszam!

Konrad Kamiński, managing partner Up&More

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Daj nam znać!

Odezwij się do nas!